Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka „Biesiada” przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce (w tej liczbie ewentualny wiersz o tematyce związanej z obchodami Roku Chopinowskiego), własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 15 września 2010 roku na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 24
05-820 Piastów

z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy. Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu.

Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.

Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

 • I – 800 zł
 • II – 600 zł
 • III – 400 zł
 • 4 wyróżnienia po 200 zł

oraz nagrody Starosty Pruszkowskiego za wiersz pod ogólnym hasłem „Preludium deszczowe” poświęcony geniuszowi muzycznemu Fryderyka Chopina.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 16 października 2010 roku. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi oraz dyplomami.

Informacje pochodzą ze strony www.piastow.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie
ul. Warszawska 24
05-820 Piastów
tel.: (22) 723 65 54
mbp_piastow@interia.pl
www.piastow.pl