Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki Struna Orficka im. Wojciecha Bąka

organizator:

Ostrowskie Centrum Kultury

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2018

Ogólnopolski Konkurs Poetycki Struna Orficka im. Wojciecha Bąka

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury. Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki TOPOS w Sopocie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. w konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych,
2. na konkurs należy nadesłać zestaw trzech wierszy, niepublikowanych (w tym w internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach,
3. wiersze opatrzone godłem w pięciu kopiach należy nadesłać na adres organizatora w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 lipca 2018,
4. prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane),
5. dane personalne, adres autora, numery telefonów, adres e-mail, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej Godłem tym samym co prace konkursowe.

NAGRODY:
Kwota nagród do podziału przez jury wynosi ogółem 2000 złotych

TERMINY:
1.Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2018
2. ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 26. Festiwalu WSZYSTKO JEST POEZJĄ na przełomie września i października 2018 roku

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi
2. o wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów
3. wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego TOPOS

ADRES ORGANIZATORA:
Ostrowskie Centrum Kultury
Ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem: konkurs poetycki STRUNA ORFICKA

Informacje pochodzą ze strony: ockostrow.pl

Kontakt

Ostrowskie Centrum Kultury
Ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski


Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin