Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci51
 • absolwenci47
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne27
 • naukowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma11
 • instytucja rządowa13
 • samorząd20
 • inny1
Wróć do listy

Ogólnopolski Konkurs Poetycki – O Złotą Wieżę Piastowską

organizator:

Zarząd Oddziału ZNP w Cieszynie, Grupa Literacka "NAWIAS"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.08.2011

Ogólnopolski Konkurs Poetycki – O Złotą Wieżę Piastowską

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego – O Złotą Wieżę Piastowską to Zarząd Oddziału ZNP w Cieszynie i Grupa Literacka „Nawias” przy współudziale:

 • Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta,
 • Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie,

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Cieszyńskiego

Cele konkursu:

 • konfrontacje poetyckie, doskonalenie warsztatu artystycznego
 • integracja środowisk twórczych,
 • promocja Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego w kraju i za granicą
 • popularyzacja poezji współczesnej

Zasady:

 • konkurs o zasięgu ogólnopolskim, ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych
 • tematyka dowolna
 • autorzy nadsyłają zestaw trzech utworów poetyckich nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu
 • do prac opatrzonych godłem należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą: godło, imię i nazwisko autora, adres oraz numer telefonu i adres e-mail
 • główne nagrody w konkursie, to : Złota, Srebrna i Brązowa Wieża Piastowska
 • osobną kategorię stanowić będą :
 • utwory o Cieszynie i Ziemi Cieszyńskiej – Nagroda Burmistrza Miasta Cieszyna – na każdym zestawie wierszy oraz na kopercie oprócz godła trzeba dopisać hasło „CIESZYN”
 • utwory twórców Ziemi Cieszyńskiej – Nagroda Starosty – na każdym zestawie wierszy oraz kopercie oprócz godła należy dopisać hasło „STELA”
 • prace należy przesłać w terminie do: 01.08.2011 na adres:

Zarząd Oddziału ZNP
Grupa Literacka „NAWIAS”
Rynek 18
43-400 Cieszyn
z dopiskiem „KONKURS LITERACKI”

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 listopada 2011 roku, o czym nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni. Nagród nie wysyłamy pocztą. Organizatorzy zwracają koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji. Laureaci lat ubiegłych mogą ponownie wziąć udział w konkursie najwcześniej rok po otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.znp.cieszyn.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.znp.cieszyn.pl

Kontakt

Zarząd Oddziału ZNP w Cieszynie, Grupa Literacka "NAWIAS"
Rynek 18
43-400 Cieszyn
tel.:33 852-16-58

http://www.znp.cieszyn.pl/