Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki O liść konwalii im. Z. Herberta

organizator:

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2017

Ogólnopolski Konkurs Poetycki O liść konwalii im. Z. Herberta

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w 4 kopiach maszynopisu. Kopie należy ułożyć w 4 komplety, tak aby zawierały każdy ze zgłoszonych utworów. Jurorzy otrzymają po jednym komplecie utworów danego autora.

Utwory należy przesłać na adres:
Centrum Kultury Dwór Artusa,
Rynek Staromiejski 6,
87-100 Toruń
(tel. 56 655-49-39)
z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki.

Tematyka i forma prac jest dowolna.

Każdy utwór powinien być podpisany godłem (godło: rodzaj hasła w formie słownej). Do utworzonych kompletów utworów należy dołączyć jedną małą, zaklejoną kopertę zawierającą imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu autora. (Uwaga! Małą kopertę również podpisać swoim godłem!)

Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, w tym także w Internecie. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo przyznać nagrodę za najlepszy pojedynczy wiersz spoza wyróżnionych zestawów. Pula nagród wynosi 7 200 zł.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
Konkurs rozstrzygnięty zostanie 8 grudnia 2017 r. w trakcie uroczystego koncertu. Obecność Laureata konkursu podczas uroczystego zakończenia konkursu jest warunkiem otrzymania nagrody.

Informacje pochodzą ze strony: artus.torun.pl.

Kontakt

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
ul. Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń
tel. 56 655 49 39

artus.torun.pl