Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki: O Laur Sarbiewskiego

organizator:

Miejskie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2010

Ogólnopolski Konkurs Poetycki: O Laur Sarbiewskiego

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki ”O Laur Sarbiewskiego” Płońsk 2010

1. Konkurs adresowany jest do poetów powyżej lat 18.
2. Celem konkursu jest:
– promocja twórczości poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
– konfrontacja twórczości poetyckiej
– stwarzanie możliwości kontaktów literackich 
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.
4. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepsze zostaną nagrodzone wyróżnieniem specjalnym.
5. Prace należy nadsyłać do 31 marca 2010 roku / decyduje data stempla pocztowego / z dopiskiem „ O Laur Sarbiewskiego”.
6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem.
Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7maja br. podczas Inauguracji VI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
8. O wręczeniu nagród zostaną powiadomione tylko osoby nagrodzone.
9. O podziale nagród decyduje powołane przez organizatorów Jury .
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Osoby nagrodzone w poprzednich edycjach nie mogą brać udziału w konkursie.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
13. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.
14. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia, ale nie zwracają kosztów przejazdu.
15.Wiersze należy nadesłać na adres:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Płocka 50
09-100 Płońsk
tel./fax. (23) 662 27 02, (23) 662 22 32

Informacje pochodzą ze strony www.mckplonsk.pl

Kontakt

Miejskie Centrum Kultury
ul. Płocka 50
09-100 Płońsk