Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe36
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę”

organizator:

Strzeliński Ośrodek Kultury

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.07.2017

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę”

Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę”. W ramach konkursu odbędzie się Turniej 1 Wiersza. Do udziału zaproszeni są autorzy, którzy ukończyli 18 lat.

Na konkurs należy nadesłać:

 • Zestaw 10 wierszy (w wersji papierowej), o dowolnej tematyce
  (1 egzemplarz). Do konkursu dopuszczone będą utwory, które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie. Należy także dołączyć ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD. Brak zapisu na płycie CD – eliminuje Autora z konkursu.
 • Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci).
 • Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
 • W tym roku organizatorzy postanowili zmienić jedną z reguł konkursu, związaną z nagrodą GRAND PRIX. Zostanie ona przyznana autorowi – debiutantowi (za debiut uważamy samodzielną książkę poetycką, z nadanym numerem ISBN oraz arkusz poetycki). W związku z tym debiutanci zobowiązani są do umieszczenia na kopercie dopisku – PRZED DEBIUTEM.
 • Autor może wysłać tylko jeden zestaw. W przypadku nadesłania przez autora kilku zestawów (opatrzonych różnymi godłami) – autor zostaje wykluczony z udziału w konkursie.

Termin nadsyłania prac upływa 1 lipca 2017 r.

Prace należy wysłać na adres:
Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 2, 57-100 Strzelin
z dopiskiem na kopercie: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę”. Autorzy, którzy nie mają na swoim koncie samodzielnej książki – umieszczają dopisek – „PRZED DEBIUTEM”.

Spośród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa wyłoni: 8 najlepszych (zdaniem komisji) – zestawów.

Nagrody:

 • Grand Prix – druk tomiku poetyckiego dla autora przed debiutem
 • I nagroda – 1100 zł
 • II nagroda – 800 zł
 • III nagroda – 600 zł
 • oraz 4 wyróżnienia – po 200 zł każde

Nagrody należy odebrać osobiście. W przeciwnym razie przejdą one na rzecz Organizatora i zasilą pulę przeznaczoną na nagrody w kolejnej edycji. W uzasadnionych przypadkach (autor nie mieszkający w Polsce, choroba udokumentowana zaświadczeniem) – jury może zastosować inną formę przekazania nagrody. Jury może także zadecydować o innych podziale nagród.
Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się w październiku 2017 r. w Strzelińskim Ośrodku Kultury.

Informacje pochodzą ze strony: kultura.jwj.com.pl

Kontakt

Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 2
57-100 Strzelin
tel. 071 39 21 543
granitowastrzelin@wp.pl