Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU

organizator:

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.09.2017

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU

Cele konkursu:

 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;
 • konfrontowanie twórczości poetyckiej;
 • promowanie młodych twórców.

Zasady:

 • Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 22 września 2017 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach
  ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.
 • Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
 • Na konkurs należy nadesłać – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu – zestaw pięciu wierszy w czterech egzemplarzach.
 • Uczestnicy wysyłają prace na adres:
  Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego,
  ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09 – 402 Płock.
 • Nadsyłane teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Imię, nazwisko,
  adres autora, a także numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy umieścić
  w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączonej do zestawu
  wierszy.
 • Jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku w celach promocyjnych konkursu.
 • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
 • Na kopercie z nadsyłanymi pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”.

Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w tomie pokonkursowym, prezentacji w prasie, radiu, telewizji, a także do nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej) bez zgody autorów i honorarium.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomie pokonkursowym oraz na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem.

Nagrody:

 • Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
 • Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):
  – Nagrody i wyróżnienia ogólne (w tym I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – „Liść Dębu”)
  – Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.
  – Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem, z Wisłą (nawiązujący do historii lub współczesności miasta).
  – Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk (nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim).

Jury może zrezygnować z przyznania którejś nagrody lub dokonać innego podziału nagród. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Informacje pochodzą ze strony: ksiaznicaplocka.pl.

Kontakt

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
ul. Tadeusza Kościuszki 6
09-402 Płock
tel. 24 262 86 17
bibl@ksiaznicaplocka.pl
ksiaznicaplocka.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin