Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

organizator:

Wydawnictwo TAWA

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2017

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Burmistrz i Urząd Miejski w Siedliszczu, Wydawnictwo TAWA w Chełmie, Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu ogłosiły Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy (nowa zmiana w regulaminie!) niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.

Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym na płycie CD). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.

Do konkursu mogą przystąpić laureaci poprzednich edycji Konkursu im. Wacława Iwaniuka. Całość należy przesłać do 31 grudnia 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Wydawnictwo TAWA, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3A z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka (XI edycja)

Nagrody i wyróżnienia:
Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.
Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią Medal Pamiątkowy Konkursu oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.200,00 zł. Ponadto jury może przyznać dodatkowo dwa wyróżnienia i nagrody pieniężne po 500,00 zł dla każdej z wyróżnionych osób. Jednocześnie jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwot dla wyróżnionych uczestników konkursu.
Jedynym warunkiem odbioru nagrody pieniężnej jest osobisty udział osoby nagrodzonej w uroczystym podsumowaniu konkursu podczas XI Siedliskiej Biesiady Literackiej.
Najlepsze utwory przesłane na konkurs zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Wybrane wiersze będą również publikowane w regionalnych pismach literackich.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w Siedliszczu 19 maja 2018 roku.
Organizatorzy zwracają w całości koszty uczestnictwa w Siedliskiej Biesiadzie Literackiej podsumowującej konkurs (tj. koszty pobytu i przejazdu na terenie Polski) Laureatowi nagrody głównej i osobom wyróżnionym. O przyznaniu nagród (nagrody głównej i wyróżnień) jury poinformuje oficjalnie wszystkich zainteresowanych w dniu podsumowania konkursu.
Konkurs ma charakter cykliczny, tzn. odbywa się raz do roku, z podsumowaniem każdej edycji, dla uczczenia patrona – Wacława Iwaniuka.
Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych wierszy i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów – dotyczy także publikacji w regionalnych pismach i innych zbiorowych antologiach.

Informacje pochodzą ze strony: www.tawa.pl

Kontakt

Wydawnictwo TAWA
ul. Lwowska 51/3A
22-100 Chełm


www.tawa.pl