Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Św. Jana z Dukli

organizator:

Urząd Gminy Dukla

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2009

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Św. Jana z Dukli

Warunki uczestnictwa Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do trzech wierszy dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku. Tematyką konkursu jest życie i działalność św. Jana z Dukli oraz Ojca Świętego Jana Pawła II. Wiersze powinny być nadesłane w kopercie bez adresu nadawcy zawierającej drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę opatrzoną godłem oraz zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy i email (jeśli dany autor go posiada), numer telefonu, oraz datę urodzin i miejscowość. Prace można nadsyłać do 30 października 2009 roku, z dopiskiem „Konkurs Poezji” oraz daną kategorią. Prace można tez dostarczać osobiście do pok. 19 w Urzędzie Gminy Dukla. Przewidziane są trzy nagrody w dwóch kategoriach ogólnopolskiej i regionalnej: – Kategoria ogólnopolska: 1. Nagroda dla dzieci – do 12 roku życia; 2. Nagroda młodzieżowa – od 12-18 roku życia; 3. Nagroda – dorośli, dla osób powyżej 18 lat. – Kategoria regionalna: 1. Nagroda dla dzieci – do 12 roku życia; 2. Nagroda młodzieżowa – od 12-18 roku życia; 3. Nagroda – dorośli, dla osób powyżej 18 lat. Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany początkiem listopada. Pozostałe informacje (tak jak dokładny czas i miejsce ogłoszenia wyników) będą umieszczane na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminny Dukla oraz na stronach internetowych www.dukla.pl i www.poezja.dukla.pl. Wiersze ocenią jurorzy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także ich wiersze zostaną opublikowane na łamach „DPS-u”. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, wiersze laureatów zostaną opublikowane nieodpłatnie. Informacje pochodzą ze strony www.topos.iq.pl

Kontakt

Urząd Gminy Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla