Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy

organizator:

Forum „Ogród Ciszy” – Jan Stanisław Kiczor

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2017

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy

Forum Literackie „Ogród Ciszy” ogłosiło V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy.

Celem Konkursu jest promocja twórczości poetyckiej. Do Konkursu zaproszeni są wszyscy chętni piszący w języku polskim bez względu na przynależność do Związków Twórczych, zarówno przed debiutem jak i po nim.

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu trzy wiersze własnego autorstwa o dowolnej formie i tematyce, nigdzie wcześniej nienagradzane (za nagradzane uznaje się wszystkie wiersze, które kiedykolwiek zdobyły nagrody (bez względu na ich stopień), wyróżnienia, lub inne nagrody okolicznościowe), niewysyłane równolegle na inne konkursy literackie oraz niepublikowane drukiem i w Internecie.

Utwory winny być napisane czcionką Times New Roman 12 z pojedynczym odstępem między wersami (podwójny po każdej zwrotce). Odstępstwo od ww. reguły może być dopuszczone, gdy wynika to ze specyfiki wiersza. Nie będą przyjmowane wiersze pisane w różnych formach graficznych (choinki, romby, serduszka itp.), nadto „wklejane” ze skanów. Wiersze winny być oznaczone godłem słownym i wysyłane jako jeden załącznik, zapisany w pliku „doc”, „docx” lub „rtf” na adres e-mail: kiczor@poczta.onet.pl.
Autor może wysłać na Konkurs tylko jeden zestaw wierszy.

Uczestnicy przesyłają utwory konkursowe od daty ogłoszenia do 15 października 2017 r. na adres Organizatora Konkursu: kiczor@poczta.onet.pl.
Warunkiem uwzględnienia nadesłanych wierszy jest podanie (do wiadomości Organizatora) swoich danych osobowych (nazwisko i imię) wraz z aktualnym adresem, w drugim załączniku, łącznie z godłem jakim oznaczone zostały wiersze.

Przystąpienie uczestników do Konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883., a także z oświadczeniem, że nadesłane wiersze są ich autorstwa. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatną prezentację nadesłanych wierszy w wydawnictwach pokonkursowych, prasie, radiu, telewizji, oraz na ich publikację na forum „Ogród Ciszy”. Dotyczy to w szczególności tekstów nagrodzonych i wyróżnionych. Z udziału w Konkursie wyłączony jest Organizator. Nadesłane utwory zostaną ocenione przez profesjonalne jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2017 r. na stronie Forum Literackiego „Ogród Ciszy” i na Facebooku na stronie Ogrodu Ciszy.

Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:
– I miejsce – 600,00 PLN
– II miejsce – 400,00 PLN
– III miejsce – 200,00 PLN
Miejsca IV i V – wyróżnienia książkowe z dedykacjami Jurorów.
Ponadto wszyscy nagrodzeni otrzymają pamiątkowe dyplomy.  Zwycięzcy (I, II i III miejsce), w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników, muszą przesłać do Organizatora numer konta i dane konieczne do wysłania nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień Regulaminu Konkursu będzie skutkowało dyskwalifikacją nadesłanych przez nich tekstów. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują wszelkie postanowienia Regulaminu. W sprawach spornych, nieujętych w Regulaminie Konkursu, ostateczne rozstrzygnięcia pozostają w gestii Organizatora.

Pod wskazanym adresem e-mail można w razie potrzeby otrzymać dodatkowe informacje.
Informacje pochodzą ze strony: ogrodciszy.pl.

Kontakt

Forum „Ogród Ciszy”
Jan Stanisław Kiczor


kiczor@poczta.onet.pl
ogrodciszy.pl