Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Hugona Kołłątaja

organizator:

Centrum Kultury Studenckiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2015

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Hugona Kołłątaja

Centrum Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie ogłasza: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Hugona Kołłątaja
Cele konkursu:
Popularyzacja poezji
Podkreślenie rangi twórczości poetyckiej
Inspirowanie młodych ludzi do tworzenia
Umożliwienie debiutu poetyckiego
Promocja twórczości
Adresaci konkursu:
Konkurs o charakterze otwartym – skierowany do wszystkich osób piszących.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem udziału jest nadesłanie pocztą zestawu wierszy, dotąd nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych. Zestaw wierszy powinien zawierać maksymalnie 3 utwory w 3 egzemplarzach oraz zapis w formie elektronicznej (płyta CD).  Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy podpisać płytę CD oraz kopertę z danymi autora.  W kopercie powinny się znaleźć: imię i nazwisko autora, adres, wiek, telefon, e-mail, krótki życiorys (studenci proszeni są o podanie kierunku studiów) oraz oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że jestem autorem/ką wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach”.
Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. Nr 133, poz. 883) objęte tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie.
Zestaw wierszy należy przesłać do: 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Na adres:
Centrum Kultury Studenckiej
al. 29 Listopada 50
31-425 Kraków
z dopiskiem:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Hugona Kołłątaja
Zasady przyznania nagród:
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w jednej kategorii:
dorośli – powyżej 18 roku
Prace zostaną ocenione przez kompetentne Jury powołane przez Organizatora.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz nagrody specjalne dla twórców będących studentami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  22 maja 2015 roku
O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub droga elektroniczną.
Wręczenie nagród podczas wieczorku poetyckiego „Pod piórem”, który odbędzie się: 29 maja 2015r. Laureaci będą mogli zaprezentować nagrodzone utwory.
Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Centrum Kultury Studenckiej
al. 29 Listopada 50
31-425 Kraków


http://cks.ur.krakow.pl/