Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie16
  • studenci62
  • absolwenci60
  • doktoranci22
  • naukowcy10
  • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • muzyczne1
  • literackie16
  • artystyczne22
  • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie54
  • międzynarodowe8
  • łódzkie1
  • lubuskie1
  • małopolskie1
  • mazowieckie1
  • podlaskie1
  • pomorskie1
  • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • instytucja międzynarodowa1
  • fundacje i stowarzyszenia23
  • szkoła wyższa7
  • firma5
  • instytucja rządowa16
  • samorząd23
  • inny1
Wróć do listy

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „CZARNO NA BIAŁYM”

organizator:

Forum Inicjatyw Twórczych

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2017

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „CZARNO NA BIAŁYM”

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w Internecie) i nienagradzane w innych konkursach.

Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.

Każdy z zestawów wierszy winien być przesłany w 5 egzemplarzach wydruku komputerowego. Do każdego zestawu opatrzonego słownym godłem (inaczej: pseudonimem; prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą w środku imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail autora.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesyłać na adres:
Forum Inicjatyw Twórczych
ul. Ozorkowska 3
95–045 Parzęczew
z dopiskiem: KONKURS POETYCKI „CZARNO NA BIAŁYM”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie w ramach edycji regionalnej XI Festiwalu Puls Literatury.
Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów (z wyjątkiem laureatów) werdyktu Jury. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową bądź telefoniczną. Informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej www.foruminicjatyw.pl. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa. Wykładnia regulaminu należy do organizatorów. Szczegółowe informacje: Forum Inicjatyw Twórczych, tel.: 42 299 79 23; 500 108 816.

Informacje pochodzą ze strony: www.foruminicjatyw.pl.

Kontakt

Forum Inicjatyw Twórczych
ul. Ozorkowska 3
95–045 Parzęczew
tel. 42 299 79 23, 500 108 816

www.foruminicjatyw.pl