Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny WARSZAWA MOJA STOLICA

organizator:

Pałac Młodzieży

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2018

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny WARSZAWA MOJA STOLICA

Trwa XXXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA”.

Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Warszawie. Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel. Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.
Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A2 / 420mm x 594 mm / lub A3 / 297 mm x420 mm /
* malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina – format dowolny ale nie większy niż 500 mm x 700 mm
Prac nie należy oprawiać w passe-partout.

Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie :
imię i nazwisko uczestnika
wiek uczestnika
imię i nazwisko nauczyciela
adres i telefon placówki,
e-mail placówki,
przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica /tekst oświadczenia w załączeniu/
race płasko zapakowane /nie zrolowane/ należy przesłać na adres :
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem ”Warszawa moja stolica”
Termin składania prac upływa 31 stycznia 2018 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 31 marca na stronie internetowej Pałacu Młodzieży – www.pm.waw.pl
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w kwietniu 2018 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży – telefon 506 469 429 (poniedziałek-piątek godz.16 -18 )

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /imię i nazwisko/
………………………………………………………………………………………………………………….
dla potrzeb promocyjnych XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i wystawy „WARSZAWA MOJA STOLICA”

………………………………..

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Informacje pochodzą ze strony: www.pm.waw.pl

Kontakt

Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. 506 469 429

www.pm.waw.pl