Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie33
 • studenci86
 • absolwenci88
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni61
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie23
 • artystyczne39
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie93
 • kujawsko-pomorskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa6
 • firma20
 • instytucja rządowa21
 • samorząd26
 • inny1
Wróć do listy

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Opowieści z leśnych kniei… "

organizator:

Białowieski Park Narodowy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Opowieści z leśnych kniei… "

Białowieski Park Narodowy zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Opowieści z leśnych kniei… Puszcza Białowieska w literaturze Jana Jerzego Karpińskiego inspiracją twórczości plastycznej”.

Do współpracy w organizacji konkursu Organizator zaprasza wszystkie szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, ośrodki i instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną oraz biblioteki. Uczniowie mogą przystąpić do konkursu samodzielnie, jak również pod opieką koordynatora szkolnego lub osoby prowadzącej konkurs z ramienia placówki czy biblioteki.

Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 7–9 lat
 • 10–12 lat

Każda placówka może nadesłać max. 10 prac. Każdy uczestnik może przekazać 1 pracę konkursową. Do
uczestnictwa w konkursie zapraszamy placówki oraz uczestników indywidualnych.

Technika prac konkursowych: malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane. Prace powinny być
wykonane w formacie A3.

Do pracy powinna być dołączona informacja z tytułem wydawnictwa, na motywach którego powstała praca (może być zamieszczony fragment tekstu, który zainspirował autora).

Na odwrocie pracy należy zamieścić metryczkę z danymi uczestnika: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, email, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje uczestnik (jeśli placówka koordynuje udział w konkursie), nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. Ponadto należy dołączyć pisemne oświadczenie rodziców uczestnika zezwalające na: udział dziecka w konkursie, jak również wykorzystanie nadesłanej pracy przez organizatora.

Kryteria oceny:

 • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu
 • samodzielność
 • twórcza pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu
 • estetyka pracy
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

Terminy obowiązujące w konkursie:

 • nadesłanie prac do 30 września 2010 roku,
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 października 2010 roku (lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bpn.com.pl)

Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża

z dopiskiem: konkurs plastyczny: „Opowieści z leśnych kniei…”

Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów uczestnikom konkursu w każdej kategorii wiekowej. Wybrane z nagrodzonych i wyróżnionych prac będą zamieszczone w kalendarzu wydanym przez organizatora na rok 2011 Po ogłoszeniu wyników konkursu prace eksponowane będą w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego.

Informacje pochodzą ze strony www.bpn.com.pl

Kontakt

Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
tel.: (85) 682 97 00
bpn@bpn.com.pl
www.bpn.com.pl