Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Ogólnopolski konkurs plastyczny na Ilustrację do utworu Marii Konopnickiej

organizator:

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Marii Konopnickiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2011

Ogólnopolski konkurs plastyczny na Ilustrację do utworu Marii Konopnickiej

Przedszkole Miejskie nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu zaprasza wszystkie dzieci z przedszkoli imienia Marii Konopnickiej z całej Polski oraz z zerówek przy szkołach imieniem Marii Konopnickiej do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • propagowanie różnych technik plastycznych
 • postrzeganie literatury dziecięcej, dziedzictwa kulturowego jako źródła przeżyć
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat patrona przedszkola Marii Konopnickiej.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do wszystkich typów przedszkoli na terenie całego kraju noszących imię Marii Konopnickiej oraz dzieci uczęszczających do zerówek przy szkołach noszących imię Marii Konopnickiej.

Prace mogą być wykonane w formacie A lub A3, dowolną techniką plastyczną. Jedna placówka może przesłać maksymalnie 3 prace. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę napisaną techniką komputerową i umieszczoną:

 • z przodu – w prawym, dolnym rogu: imię dziecka, wiek, miejscowość
 • z tyłu – imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i dokładny adres wraz z telefonem i adresem e-mail placówki, oraz imię i nazwisko opiekuna

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu, również w mediach i na stronach internetowych organizatorów.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Przedszkole Miejskie nr 12 im. Marii Konopnickiej
ul. Marii Konopnickiej 4
39-300 Mielec

z dopiskiem „Konkurs plastyczny – filia” do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Prace oceniane będą indywidualnie. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora.

Kryterium oceny:

 • walory artystyczne i estetyczne
 • ciekawa interpretacja proponowanej tematyki
 • stopień samodzielności wykonania pracy przez dziecko

Organizatorzy zapewniają nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca; książki autorstwa Marii Konopnickiej z dedykacją prawnuczki pisarki pani Joanny Modrzejewskiej.

Zostaną wyróżnieni autorzy 7 prac. Pamiątkowe dyplomy otrzymają wszystkie placówki uczestniczące w konkursie. Nauczyciele, którzy pragną otrzymać podziękowania za udział w konkursie proszeni są o dołączenie do pracy koperty z adresem zwrotnym i ze znaczkiem pocztowym.

Wszystkie prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Przedszkolu Miejskim nr 12 w trakcie XI Spotkania z Twórczością Marii Konopnickiej. Lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronach internetowych www.mielec.pl/przedszkole12 i www.blizejprzedszkola.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 kwietnia. Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i mogą zostać przez niego wykorzystane w celu przybliżania dzieciom osoby Patrona przedszkola.

Informacje pochodzą ze strony www.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Marii Konopnickiej
ul. Marii Konopnickiej 4
39-300 Mielec
tel.: (17) 586 29 11
przedszkole12@miasto.mielec.pl
www.mielec.pl/przedszkole12