Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Miś Paddington – portrety i nie tylko…

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2009

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Miś Paddington – portrety i nie tylko…

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Miś Paddington – portrety i nie tylko…”

Zasady udziału w konkursie:
1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Miś Paddington – portrety i nie tylko…” jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3 – 20 lat z przedszkoli, szkół i placówek wszystkich typów, ośrodków kultury, pracowni prywatnych, uczniów szkół o profilu artystycznym oraz młodzieży realizującej swoje pasje poza tymi instytucjami.
2. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna, itp).
3. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinien być temat przewodni konkursu.
4. Na konkurs można przesłać do 10 prac z jednej placówki (nie można nadsyłać prac zbiorowych).
5. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi literami lub wydrukowaną, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres i telefon kontaktowy, e-mail, nazwa placówki/szkoły (w przypadku szkoły artystycznej informacja o profilu), imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy.
6. Pracę należy dostarczyć do dnia 20 października 2009 r. na adres Organizatora. Nie decyduje data stempla pocztowego.
7. Jury powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji prac do ekspozycji oraz przyzna nagrody.
8. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych prac.
10. Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w dniu 28 października 2009 r. o godz.16.00.
11. I nagrodą w konkursie będzie publikacja zwycięskiej pracy wewnątrz okładki audiobooka (na skrzydełku” „Miś zwany Paddington” w pierwszym kolejnym nakładzie, który ukaże się po rozstrzygnięciu konkursu).
12. Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają dyplomy.

Informacje pochodzą ze strony www.mdkgrunwaldzka.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grunwaldzka 5
31 - 526 Kraków
(012) 411 67 03
mdkgrunwaldzka@mdkgrunwaldzka.pl
www.mdkgrunwaldzka.pl