Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Anioł 2010/2011

organizator:

Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.02.2011

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Anioł 2010/2011

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto nie ukończył 17 lat. Prace będą rozpatrywane w 4 grupach wiekowych:

 • 4-6 lat
 • 7-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-16 lat

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Do konkursu można złożyć kolaże, płaskorzeźby wykonane w różnych technikach plastycznych z różnych materiałów (papier, masa solna, plastelina, drewno, gips, glina i inne), rysunki oraz prace malarskie. Organizator nie będzie przyjmował prac na szkle i ze szkła. Prace z gliny muszą być wypalone, a z masy solnej utrwalone poprzez upieczenie lub utwardzone. Rzeźby nie będą przyjmowane.

 • prace na podłożu płaskim – maksymalna wielkość A2
 • płaskorzeźby – maksymalna wielkość A

Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane. Jedna placówka może złożyć łącznie 20 prac. W przypadku złożenia większej ilości jury będzie brało pod uwagę pierwsze otwarte prace do liczby 20.

Opis pracy nadsyłanej przez placówkę edukacyjną lub pracownię plastyczną:

Na odwrocie pracy lub w sposób trwały (w przypadku płaskorzeźby) każdy uczestnik powinien umieścić opis drukowanymi literami:

 • imię i nazwisko
 • wiek
 • adres szkoły lub pracowni plastycznej, telefon, fax.
 • imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora

Ponadto opiekun lub nauczyciel powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia i dołączyć do pracy w kopercie z pieczęcią adresową lub adresem placówki w tym samym opanowaniu. Prosimy koniecznie podać wiek uczestnika, a nie klasę, do której uczęszcza. Placówka dostarcza tylko jedna kartę z nazwiskami i wiekiem uczestników.

Opis pracy przysyłanej indywidualnie:

Na odwrocie pracy lub w sposób trwały (w przypadku płaskorzeźby) każdy uczestnik powinien umieścić:

 • imię i nazwisko
 • wiek
 • adres zamieszkania, telefon, e-mail, ew., fax
 • imię i nazwisko opiekuna, który zachęcił do wzięcia udziału w konkursie (np. rodzica, ciotki, wujka, nauczyciela, instruktora itd.)

Ponadto uczestnik powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia i dołączyć do prac w tym samym opakowaniu. Prace powinny być zapakowane i zabezpieczone. Prace dostarczone bez opakowania nie będą przyjmowane.

Prace należy składać osobiście w siedzibie Domu Kultury Dorożkarnia, lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres ośrodka:

Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy
ul. Siekierkowska 28
00-709 Warszawa

do dnia 11.02.2011 roku. Nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin dostarczenia przesyłki do ośrodka.

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury przyzna także nagrodę pieniężną dla najlepszego instruktora/nauczyciela.

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Autorzy prac zakwalifikowanych tylko na wystawę otrzymają dyplomy. O terminie wernisażu wystawy oraz wręczeniu nagród organizator poinformuje na stronie internetowej konkursu www.aniol.dorozkarnia.pl, internetowej stronie Dorożkarni oraz faksami i telefonicznie wyłącznie placówki oraz osoby nagrodzone i wyróżnione.

Na wystawie będzie można obejrzeć prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę. Zaproszenie na wernisaż oraz rozdanie nagród zostanie przekazane telefonicznie lub faksem wyłącznie osobom  nagrodzonym.

Wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione praz zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność Domu Kultury Dorożkarnia. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu Katarzyna Krasowska, tel./fax: (22) 841 72 17, e-mail katarzyna@dorozkarnia.pl oraz na internetowej stronie konkursu www.aniol.dorozkarnia.pl

Informacje pochodzą ze strony www.aniol.dorozkarnia.pl

Kontakt

Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy
ul. Siekierkowska 28
00-709 Warszawa
tel.: (22) 841 72 17
katarzyna@dorozkarnia.pl
www.aniol.dorozkarnia.pl