Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

organizator:

Polski Komitet Normalizacyjny

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.01.2017

Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest hasło: Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów.

Zgodnie z definicją ustawową, produkt bezpieczny rozumiany jest jako „produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego”.

Cele Konkursu:

 • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
 • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
  dla producenta – w celu uzyskania pożądanego bezpieczeństwa wyrobów,
  dla konsumenta – w celu upewnienia się, że nabywany produkt spełnia jego oczekiwania co do bezpieczeństwa;
 • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2016 roku do 25 stycznia 2017 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się przez formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 8 stycznia 2017 r. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających Konkurs metodycznie. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2016 r. na stronie internetowej PKN.

Aby lepiej przygotować się do Konkursu, warto zapoznać się z poniższymi stronami internetowymi:

Strefa edukacji – artykuły: wiedza.pkn.pl,
Wiedza normalizacyjna: wiedza.pkn.pl,
Normy wokół nas: wiedza.pkn.pl,
Archiwum Wiadomości PKN. Normalizacja: pkn.pl,
Wyszukiwarka norm: wiedza.pkn.pl,

Przygotowanie pracy do wysłania

Praca opisowa (esej, scenariusz) – w formacie .doc, .docx. Praca powinna zawierać tytuł oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę w przypadku ucznia). Należy dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Praca powinna być zapisana w jednym pliku, a elementy graficzne w niej zawarte dołączone w osobnych plikach. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca w kategorii „komiks” – w dowolnym formacie graficznym. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „video” (film nakręcony telefonem komórkowym) – w formacie .mp4, .mpg lub .avi. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Prace należy nadsyłać do dnia 25 stycznia 2017 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl. W temacie korespondencji wpisać: Konkurs – praca ucznia/praca nauczyciela. W załączniku – wstawić spakowane i opisane pliki (nazwisko i imię, esej/komiks/video/scenariusz).

Informacje pochodzą ze strony: wiedza.pkn.pl

Kontakt

Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 556 76 39; 22 556 76 89
pknkonkurs@pkn.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

oświadczenie
regulamin