Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs na prace naukowo-badawcze dot. rewitalizacji terenów zdegradowanych

organizator:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

Ogólnopolski konkurs na prace naukowo-badawcze dot. rewitalizacji terenów zdegradowanych

Dlaczego REVITARE?
Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Jakie są aspekty badawcze REVITARE?

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych:

 • przyrodniczo-krajobrazowy,
 • technologiczno-inżynierski,
 • projektowo-planistyczny,
 • ekonomiczno-prawny i społeczny.

Jak się zgłosić do REVITARE?
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Zobacz wytyczne do artykułu i wytyczne do prezentacji.

Co daje udział w REVITARE?

 • Promocję szczególnie uzdolnionych, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz młodych naukowców.
 • Umożliwia nagrodzonym studentom i młodym pracownikom nauki poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony środowiska terenów uprzemysłowionych oraz nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”.
 • Niezależną ocenę pracy naukowo-badawczej dokonaną w ramach konkursu.
 • Podnosi wartość autora na rynku pracy i jednocześnie pozwoli mu skonfrontować dotychczasowe osiągnięcia z osiągnięciami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego.
 • Możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się z najlepszych w kraju specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska.
 • Publikację artykułu w monografii przygotowanej po konferencji.

Regulamin konkursu znajduje się: tu
Formularz rejestracyjny dostęny jest: tu

Informacja pochodzi ze strony www.pois.gov.pl

Kontakt

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
tel. 32 254 60 31; 254 01 64
ietu@ietu.katowice.pl
www.ietu.katowice.pl