Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci21
 • absolwenci20
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie6
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie23
 • małopolskie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd10
 • inny2
Wróć do listy

Ogólnopolski konkurs na prace naukowo-badawcze dot. rewitalizacji terenów zdegradowanych

organizator:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

Ogólnopolski konkurs na prace naukowo-badawcze dot. rewitalizacji terenów zdegradowanych

Dlaczego REVITARE?
Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Jakie są aspekty badawcze REVITARE?

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych:

 • przyrodniczo-krajobrazowy,
 • technologiczno-inżynierski,
 • projektowo-planistyczny,
 • ekonomiczno-prawny i społeczny.

Jak się zgłosić do REVITARE?
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Zobacz wytyczne do artykułu i wytyczne do prezentacji.

Co daje udział w REVITARE?

 • Promocję szczególnie uzdolnionych, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz młodych naukowców.
 • Umożliwia nagrodzonym studentom i młodym pracownikom nauki poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony środowiska terenów uprzemysłowionych oraz nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”.
 • Niezależną ocenę pracy naukowo-badawczej dokonaną w ramach konkursu.
 • Podnosi wartość autora na rynku pracy i jednocześnie pozwoli mu skonfrontować dotychczasowe osiągnięcia z osiągnięciami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego.
 • Możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się z najlepszych w kraju specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska.
 • Publikację artykułu w monografii przygotowanej po konferencji.

Regulamin konkursu znajduje się: tu
Formularz rejestracyjny dostęny jest: tu

Informacja pochodzi ze strony www.pois.gov.pl

Kontakt

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
tel. 32 254 60 31; 254 01 64
ietu@ietu.katowice.pl
www.ietu.katowice.pl