Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs na plakat 110-lecie miasta Sosnowca

organizator:

Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.01.2012

Ogólnopolski Konkurs na plakat 110-lecie miasta Sosnowca

Celem konkursu jest stworzenie plakatów promujących 110-lecie Miasta
Sosnowca, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego oraz dynamiki rozwoju
miasta.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, absolwentów uczelni artystycznych –
wydziałów ASP, wzornictwa przemysłowego, architektury, projektowania
graficznego oraz artystów plastyków posiadających ministerialne uprawnienia do
wykonywania zawodu plastyka.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej
w formie plakatu z okazji 110-lecia Miasta Sosnowca

 • każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace,
 • na plakacie musi znaleźć się odniesienie do rocznicy 110-lecia Miasta,
 • na plakacie mogą znaleźć się hasła promujące Sosnowiec,
 • treść plakatu powinna w jasny sposób nawiązywać do Miasta Sosnowca,
 • format pracy konkursowej: B3 na twardym podłożu (w układzie pionowym lub poziomym),

Do każdej pracy należy dołączyć dokumentację elektroniczną na płytach CD lub
DVD. Każdą pracę należy zapisać w dwóch wersjach – do wydruku i do ekspozycji
internetowej: 300 dpi (CMYK) oraz 72 dpi (RGB) w formatach takich jak: jpg,
pdf, tiff,każdą pracę należy na odwrocie opatrzyć sześciocyfrowym godłem.
W przypadku, gdy Uczestnik konkursu składa więcej niż jedną pracę, każda musi
być opatrzona osobnym (innym) godłem. W godle można stosować cyfry oraz
litery.Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z powtórzonym
godłem. W kopercie należy umieścić wypełnioną Kartę Uczestnictwa, stanowiącą
załącznik do Regulaminu, pozwalającą po rozstrzygnięciu konkursu na
rozpoznanie autora. Godłem należy opisać również dołączoną płytę CD lub DVD. Na płycie nie mogą
znaleźć się żadne informacje pozwalające na rozszyfrowanie autora pracy.

prace powinny być zaprojektowane w technikach trwałych, dopuszcza się dowolne techniki wykonania plakatów, pozwalające na swobodne powielanie prac i niezawierające elementów przestrzennych.

Przesyłki należy dostarczyć na adres:
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
ul. Zamkowa 2
41-211 Sosnowiec

Prace należy dostarczyć pod wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie
do 10 stycznia 2012 roku do godziny 16:00. W przypadku prac przesyłanych
pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Organizatora.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie
w terminie do 31 stycznia 2011 roku.

Organizator przewiduje łączną pulę nagród 12 000 złotych.
Przewidziane jest wyróżnienie przyznane przez mieszkańców Sosnowca w postaci
prezentacji wyróżnionej pracy na miejskich city-light’ach.
Od 11 do 18 stycznia 2012 r. będzie przeprowadzone głosowanie na stronach
www.sosnowiec.pl oraz na http://www.facebook.com/cimsosnowiec, poprzez
które mieszkańcy wybiorą pracę ich zdaniem wyróżniającą się.
Wybrane, nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane
na wydrukach wielkoformatowych zamontowanych na budynkach instytucji
miejskich. Organizator zastrzega sobie możliwą inną prezentację wybranych
prac.

Informacje pochodzą ze strony www.sosnowiec.pl

Kontakt

Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
ul. Zamkowa 2
41- 211 Sosnowiec
tel. 32 266 38 42
centrum@zameksielecki.pl
www.zameksielecki.pl