Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie41
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

organizator:

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2011

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

Celem konkursu jest:

 • podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki
 • wymiana i porównywanie doświadczeń i osiągnięć poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich
 • propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz zadzierzgnięcie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem

W konkursie mogą brać udział wszyscy dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i którzy złożyli i obronili te prace w terminie od 1 października 2010 do 30 września 2011.

Zgłoszenia pracy na konkurs dokonuje autor (autorzy) przesyłając je na adres:

dr hab. Zygmunt Mazur
Instytut Informatyki
Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

w terminie do dnia 10 października 2011 r.

Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone prace na podstawie recenzji sporządzonych przez członków komisji lub powołanych dodatkowo opiniodawców. Recenzja pracy konkursowej powinna zawierać uzasadnioną ocenę:

 • tematu (celu) pracy, jego uzasadnienia przez autora oraz jego wagi dla rozwoju informatyki
 • rozwiązania problemu
 • przygotowania autora w zakresie wiedzy zawodowej związanej z działaniem informatyki, którego praca dotyczy oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych
 • możliwości praktycznego zastosowania wyników pracy
 • kompletności i doboru literatury
 • poziomu edytorskiego pracy: stylu, poprawności językowej, przejrzystości i zwięzłości

Po otrzymaniu recenzji wszystkich prac komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji prac do nagród i wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do końca 2011 roku. Po zakończeniu konkursu lista zgłoszonych prac (zawierająca imię, nazwisko i e-mail autora/autorów pracy, tytuł i datę obrony pracy, nazwę uczelni, wydziału i instytutu, w którym obroniona była praca, tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora pracy, rodzaj nagrody lub wyróżnienia przyznany przez Komisję Konkursową) może zostać umieszczona na stronie www PTI lub jego Oddziałów i Kół.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną pisemnie zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

Nagrody:

 • I nagroda – 5 000 zł
 • II nagroda – 4 000 zł
 • III nagroda – 3 500 zł
 • trzy wyróżnienia po 2 500 zł

Informacje pochodzą ze strony www.pti.wroc.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski
ul. Tczewska 17
51-429 Wrocław

wroclaw@pti.org.pl
www.pti.wroc.pl