Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs na logo oraz hasło o tematyce antytytoniowej

organizator:

Główny Inspektorat Sanitarny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.11.2010

Ogólnopolski konkurs na logo oraz hasło o tematyce antytytoniowej

Tematyka konkursu dotyczy ograniczenia palenia tytoniu. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie logo oraz hasła w kategorii:

 • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu (logo – program dostępny na stronie www.pis.gov.pl)
 • Światowy Dzień Bez Tytoniu 2011r. (kampania dot. biernego palenia tytoniu – logo i hasło).
 • Uczestnik konkursu może wykonać prace z każdej kategorii tematycznej (może być autorem maksymalnie 2 prac).
 • Celem konkursu jest pozyskanie nowych, ciekawych projektów i wykorzystanie ich w działaniach informacyjno edukacyjnych.

Uczestnikami konkursu są studenci, którzy wykonają i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2010 roku prześlą swoje prace na adres:

Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
ul. Długa 38/40
00–238 Warszawa

z dopiskiem „praca konkursowa”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie logo oraz hasła (wersja elektroniczna na płytach CD, format wektorowy np.: cdr. lub eps) o tematyce antytytoniowej. Każdy z uczestników może wykonać maksymalnie 2 prace. Nadesłana praca powinna spełniać warunki wybranej formy przekazu, logo oraz hasło. Prace zgłaszane do konkursu powinny być przesłane wraz z załączonymi danymi osobowymi autora pracy (imię, nazwisko, adres uczelni, adres prywatny). Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie potwierdzające zrzeczenie się przez niego praw autorskich na rzecz organizatorów.

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu
 • pomysłowości i oryginalności logo oraz hasła
 • czytelności przekazu i jego wymowy edukacyjno-zdrowotnej

W skład jury, które dokona oceny nadesłanych plakatów wejdą: przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz WHO, plastycy, specjaliści marketingu.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 15 000 PLN. Przyznane zostaną 3 nagrody główne oraz 5 wyróżnień. Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowane zostaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.pis.gov.pl) w terminie 29.11.10 r.

Informacje pochodzą ze strony www.pis.gov.pl

Kontakt

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
tel.: (22) 536 13 00
inspektorat@gis.gov.pl
www.pis.gov.pl