Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie31
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Ogólnopolski Konkurs na bajkę ekologiczną dla dzieci

organizator:

Wydawnictwo TAWA

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.04.2010

Ogólnopolski Konkurs na bajkę ekologiczną dla dzieci

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych  i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie bajki o tematyce ekologicznej (pisanej prozą) dla dzieci.
3. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 bajek. Nadesłanie większej (od wymaganej) ilości bajek dyskwalifikuje zestaw.
4. Nadesłane bajki nie mogą być publikowane w książkach ani nagradzane w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne      i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu.
5. Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na jednym nośniku). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.
6. Całość należy przesłać do 9 kwietnia 2010 roku na adres: Wydawnictwo TAWA, ul. Plac Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na bajkę ekologiczną”.

Informacje pochodzą ze strony www.allarte.pl

Kontakt

Wydawnictwo TAWA
ul. Plac Łuczkowskiego 15
22-100 Chełm