Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs "Moje wymarzone wakacje"

organizator:

Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

Ogólnopolski konkurs "Moje wymarzone wakacje"

Organizatorem konkursu pod hasłem „Moje wymarzone wakacje” jest Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież z siedziba w Krakowie.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie krótkiego wiersza na temat „Moje wymarzone wakacje” i przesłanie go do organizatora konkursu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: wakacje@saltrom.krakow.pl lub pocztą na adres:

Saltrom
ul. Różana 5
30-305 Kraków

z dopiskiem „Moje wymarzone wakacje – Konkurs”. Decyduje data stempla pocztowego.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko wiersze napisane osobiście przez uczestnika, do których przysługują uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko jeden wiersz. Do każdego wiersza uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu oraz opcjonalnie adres e-mail

Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z świadczeniem uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego wiersza i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonego wiersza na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w dowolny sposób przez media, które Organizator poinformuje o przeprowadzonym konkursie i jego wynikach.

Organizator nie dopuści do udziału w konkursie wierszy, których treść:

 • narusza prawo obowiązujące w Polsce
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
 • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
 • narusza inne postanowienia zawarte w regulaminie konkursu

Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszony do konkursu wiersz wyłącznie w czasie trwania konkursu.

Ocena nadesłanych wierszy dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. Jury biorąc pod uwagę oryginalność wiersza oraz jego wartość artystyczną przyzna nagrodę za: I miejsce w konkursie. Nagrodą jest wybrany turnus wakacyjny nad morzem, w górach lub na Mazurach dla jednej osoby o maksymalnej wartości 760 zł brutto. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią, tj. dowolnie wskazane dziecko w wieku 9-13 lub 14-18 lat, zamieszkujące Małopolskę.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej www.saltrom.krakow.pl do dnia 10 czerwca 2011r. oraz na łamach Dziennika Polskiego. Zwycięzca konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu mu nagrody pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Aby otrzymać nagrodę uczestnik zobowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą imię i nazwisko oraz dane adresowe dziecka, na które przenosi prawo do nagrody oraz podać imię, nazwisko i numer telefonu jego prawnego opiekuna.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: wakacje@saltrom.krakow.pl

Informacje pochodzą ze strony www.saltrom.krakow.pl

Kontakt

Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież
ul. Różana 5
30-305 Kraków
tel.: (12) 269 30 00
wakacje@saltrom.krakow.pl
www.saltrom.krakow.pl