Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Medi@stery – na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach

organizator:

Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2014

Ogólnopolski Konkurs Medi@stery – na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach

Ogólnopolski Konkurs Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z  ideą zawartą w nazwie, Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. Pragnieniem organizatorów jest by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców. Taki status przyznaje Medi@sterom Gdańsk – Miasto Przyszłości, kolebka konkursu i port, z którego laureaci mają wyruszyć w podróż do medialno-naukowego świata.
Celem Konkursu jest :
 • wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach,
 • popularyzacja wiedzy o mediach,
 • poszerzanie wiedzy studentów z obszaru wiedzy o mediach,
 • łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką,
 • wyróżnienie najlepszych studentów.
Kryteria:
 • W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich napisanych w języku
  polskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.
 • Procedura zgłaszania prac obejmuje rozprawy obronione w ciągu dwóch
  ostatnich lat poprzedzających rok ogłoszenia na wszystkich uczelniach
  państwowych i niepaństwowych zlokalizowanych na terenie Polski.
 • Do Konkursu kwalifikują się jedynie prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą.
Przy ocenie nadesłanych prac Kapituła będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 • oryginalność i prezentacja problematyki,
 • zawartość merytoryczna i znajomość literatury przedmiotu,
 • zastosowana metodologia,
 • możliwości praktycznego wykorzystania pracy,
 • poprawność językowa.
Termin:
Termin nadsyłania prac do pierwszej edycji Konkursu upływa 30. 09. 2014 r.
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 05.03.2015r.


Informacje pochodzą ze strony:www.mediastery.ug.edu.pl

Kontakt

Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk


www.mediastery.ug.edu.pl