Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Literacki

organizator:

Stowarzyszenie "Przystań"

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.10.2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki

Stowarzyszenie Przystań w Turku ogłosiło Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem: „zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć” (Bułat Okudżawa). Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Poetycka przystań”.

Kategorie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 2017:

 • Poezja „Młody talent” – dla osób od 14 do 20 lat (przewidziane trzy nagrody pieniężne),
 • Poezja – dla osób powyżej 20 lat (przewidziane trzy nagrody pieniężne),
 • Poezja dla dzieci – kategoria otwarta (przewidziane trzy nagrody pieniężne).

Organizatorzy mają prawo zmienić ilość nagród w poszczególnych kategoriach.

Oceny zgłoszonych utworów dokona profesjonalne jury: Leszek Lament – przewodniczący, Anna Baśnik. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy przesyłają zestaw trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce, jednak inspirowany hasłem naszego konkursu. Każdy zestaw winien być opatrzony godłem (słowem). Natomiast dane osobowe autora, (adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, e-mail) oraz Oświadczenie o treści: „Oświadczam ,że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach”, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem (nie piszemy danych osobowych na kopercie głównej). Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych. Organizatorzy proszą o umieszczenie na zestawie nazwy kategorii.

Uczestnik konkursu może wziąć udział jednocześnie w dwóch kategoriach. W takim wypadku należy dołączyć do zestawu utwór innej kategorii także w trzech egzemplarzach i umieścić na nim godło i nazwę kategorii . Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane przez jurorów. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 9.10.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 18 listopada 2017 r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu.

Adres, na jaki należy nadsyłać prace: Stowarzyszenie Przystań, 62 -700 Turek. ul. Browarna 13 z dopiskiem – Konkurs Literacki.

Informacje pochodzą ze strony: www.przystan.turek.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie "Przystań"
ul. Korytkowska 11
62-700 Turek
tel. 602396399
biuro@sule.pl
www.przystan.turek.pl