Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Literacki Studenckie Czasy

organizator:

Akademicka Oficyna Wydawnicza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2013

Ogólnopolski Konkurs Literacki Studenckie Czasy

Studia stały się dziś udziałem połowy populacji młodych Polaków. Zjawisko to jednak w nikłym stopniu odbija się w kulturze współczesnej. Czy można to zmienić?

Akademicka Oficyna Wydawnicza ogłasza KONKURS na powieść o tematyce studenckiej.
Nagrodą jest publikacja książki.

Jak to sobie wyobrażają organizatorzy? Akcja powieści dzieje się w mieście akademickim i dotyczy grupy wyrazistych bohaterów, młodych ludzi, którzy studiują na różnych kierunkach. Autor pokazuje ich problemy bytowe, logistyczne, psychologiczne, interpersonalne, intelektualne, opowiada o przyjaźniach i miłościach, sukcesach i porażkach, wyborach życiowych i światopoglądowych, śledzi przejawy kultury studenckiej. Dostrzega przy tym różnice postaw wobec świata i spraw publicznych, zróżnicowanie społeczne i materialne, odmienność pomysłów na własną drogę życiową. Same studia nie są w powieści jedynie tłem, pozostają ważnym elementem świata przedstawionego, tak by powieść mogła być źródłem wiedzy o specyfice studiowania na różnych kierunkach i uczelniach, różnicach pomiędzy nimi, pokazywała dobrze i źle wybrane drogi studentów, a także możliwości kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, gdzie z kształceniem łączy się praca na uczelni.

Chodziłoby też o promocję samego studiowania, rozwoju intelektualnego, o pokazanie różnorodnych możliwości, jakie mają dzisiaj studenci, i trudności, na jakie napotykają. Zobaczmy, jakie efekty przyniosły w praktyce najróżniejsze programy: jak sobie radzą dziewczyny na politechnikach, co dały studia na kierunkach zamawianych, jak idzie zdobywcom „Diamentowego Grantu” czy uczestnikom programów międzynarodowej wymiany studentów, np. „Erasmusa”.

Tłem będzie miasto (polskie lub zagraniczne) z jego urokami i ułomnościami, specyfiką i pułapkami, miasto akademickie, a także region, w którym to miasto jest położone – jego atrakcje i zaniedbania.

Mimo tak zakrojonych intencji naszym celem nie jest otrzymanie tekstu o walorach czysto użytkowych. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na wartości literackie, na język, który odda charakter współczesnego życia studenckiego. Powieść powinna także otwierać perspektywę kontynuacji losów bohaterów i powstania cyklu.

Organizatorzy nie ukrywają, że konkurs ten ma zapoczątkować serię wydawniczą, której odbiorcami byliby uczniowie liceów i studenci.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zarówno doświadczeni pisarze, jak i debiutanci.

Oryginalne prace nadsyłane na konkurs muszą być napisane w języku polskim i nigdzie wcześniej niepublikowane, a ich objętość powinna wynosić od 180 do 250 stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami).

Pracę, w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą jej elektroniczny zapis (.doc), należy przysyłać pocztą na adres: Akademicka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Zana 38A, 20-601 Lublin, z dopiskiem na kopercie: Studenckie czasy bądź w postaci elektronicznej – zapis pracy (.doc) z dopiskiem w temacie: Studenckie czasy – na adres e-mailowy redakcja@forumakademickie.pl do 31 sierpnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do pracy należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, wiek, telefon lub adres e-mail).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca grudnia 2013 r. na stronie internetowej www.forumakademickie.pl. Zwycięska praca zostanie opublikowana w formie książki.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa regulamin, który znajduje się na stronach internetowych AOW www.forumakademickie.pl/studenckie_czasy i www.na-studia.eu.

Informacji o konkursie udziela:
Marek Remiszewski
e-mail: marek.remiszewski@forumakademickie.pl
tel.: (81) 528-08-22/23

Patronat medialny:
granice.pl – wszystko o literaturze

Informacje pochodzą ze strony forumakademickie.pl

Kontakt

Akademicka Oficyna Wydawnicza
ul. Zana 38A
20-601 Lublin
tel. 81 528 08 22
marek.remiszewski@forumakademickie.pl
www.forumakademickie.pl