Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci77
 • absolwenci76
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie13
 • artystyczne26
 • naukowe49
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie75
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Złote Pióro"

organizator:

Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej "Coś innego"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Złote Pióro"

Organizatorem ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro” jest Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Coś innego”. konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, zarówno amatorów, jak i zawodowców tworzących w języku polskim. Jedynym warunkiem jest ukończenie 16 lat.

Kategorie konkursowe:

 • poezja
 • krótkie formy prozatorskie
 • nowe media (podcast, animacja, videocast, cybertekst itp.)

Prace konkursowe winny zawierać jeden zestaw złożony z 1 do 5 utworów w kategorii poezja lub jedną pracę o długości nieprzekraczającej 10 stron standardowego maszynopisu w kategorii krótkie formy prozatorskie, lub jedną pracę z kategorii nowe media wykonaną w dowolnej technice (prace audio i video nie powinny trwać dłużej niż 20-30 min.).

Utwory powinny zostać zainspirowane słowami Czesława Miłosza: „Jestem jak woda rzeki, odbijająca zmienne kolory brzegów między którymi płynie, burze, obłoki, błękit nieba, sama bezbarwna”. Utwory powinny być dotychczas nie publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie nagradzane w innych konkursach. Należy je przesłać w pięciu egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD). Każdy utwór należy opatrzyć godłem (pseudonim pozwalający na zachowanie anonimowości autora). To samo godło powinno występować na dołączonej, zaklejonej kopercie zawierającej dane autora (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nota biograficzna, e-mail). Prace w jakikolwiek sposób pozwalające na identyfikację autora zostaną zdyskwalifikowane ze względów formalnych.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres organizatorów:

Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „Coś innego”
ul. Szkolna 12
62-300 Września

do dnia 28 lutego 2011 roku.

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów i nie podlegają zwrotowi, pozostając do dyspozycji organizatorów. Osoby zgłaszając prace na konkurs wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swoich prac we wszelkich wydawnictwach związanych z konkursem, w tym na stronie internetowej www.ktr-cosinnego.pl oraz na łamach patronów medialnych.

Przewiduje się przyznanie trzech nagród w każdej kategorii konkursowej oraz Grand Prix w postaci markowego pióra ze stalówką pokrytą złotem. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.04.2011 r. za pośrednictwem strony internetowej organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie także drogą elektroniczną, najpóźniej do 5.05.2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.ktr-cosinnego.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej "Coś innego"
ul. Szkolna 12
62-300 Września


www.ktr-cosinnego.pl