Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Rubinową Hortensję

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.08.2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Rubinową Hortensję

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ogłosiła XLVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki o „Rubinową Hortensję” (w dziale poezji).

Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja poezji, integracja środowisk literackich, rozbudzenie zainteresowania poezją, popularyzacja współczesnej poezji.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie niepublikowanych i nienagradzanych prac na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika
ul. Jerozolimska 29
97-300 Piotrków Trybunalski
z dopiskiem na kopercie „Rubinowa Hortensja” w terminie do 3.08.2018 r.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie będące członkami stowarzyszeń pisarzy, jak i niezrzeszone.

Do prac oznaczonych godłem należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail oraz numer telefonu)
Każdy uczestnik powinien nadesłać jeden zestaw, na który składać się będzie od 3 do 5 utworów w 4 egzemplarzach na papierze o formacie A4 oraz płytę CD z tymi samymi utworami. Tematyka i forma utworów dowolna.

Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie utworów, przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem.

Organizatorzy nie zwracają tekstów, zastrzegając sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w prasie, radiu, telewizji a także rozpowszechniania utworów w Internecie.

Po rozpoznaniu i ocenie prac jury przyzna nagrody:

 • I nagroda – 2.000 zł;
 • II nagroda – 1.500 zł;
 • III nagroda – 1.000 zł.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Organizator ogłosi wyniki konkursu w październiku 2018 roku. Nagrodzeni zostaną o tym poinformowani odpowiednim pismem. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na oficjalne wręczenie nagród oraz kosztów noclegów. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

Dodatkowe informacje:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Jerozolimska 29
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 44 646 52 30

Informacje pochodzą ze strony: biblioteka.piotrkow.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Jerozolimska 29
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 646 52 30

biblioteka.piotrkow.pl