Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2010

Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie i Chrzanowski Klub Fantastyki GALATEA.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości fantastycznej poprzez nagradzanie jej twórców oraz
stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kat. I do 17 lat
 • kat. II od 18 lat

Do konkursu przyjmowane są prace dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką – fantasy i science fiction, z własnym oryginalnym światem przedstawionym, pisane prozą w języku polskim, dotąd niepublikowane, w trzech egzemplarzach.

Przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie Word, rtf lub txt na płycie CD/DVD i wydruk o wymiarach do 5 stron A4. (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami – standardowe (1). Liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 2500). Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.

Przesyłka musi być oznaczona godłem (wybranym słowem) i kategorią (kat.I do 17 lat, kat. II od 18 lat), w której startuje praca. Dane uczestnika muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego.

Prace należy przesyłać na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów

z dopiskiem II Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantastyczne. Termin nadsyłania prac mija 10 września 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.moksir.chrzanow.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
tel.: (32) 623 30 86
moksir-chrzanow@wp.pl
www.moksir.chrzanow.pl