Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie31
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2010

Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie i Chrzanowski Klub Fantastyki GALATEA.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości fantastycznej poprzez nagradzanie jej twórców oraz
stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kat. I do 17 lat
 • kat. II od 18 lat

Do konkursu przyjmowane są prace dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką – fantasy i science fiction, z własnym oryginalnym światem przedstawionym, pisane prozą w języku polskim, dotąd niepublikowane, w trzech egzemplarzach.

Przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie Word, rtf lub txt na płycie CD/DVD i wydruk o wymiarach do 5 stron A4. (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami – standardowe (1). Liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 2500). Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.

Przesyłka musi być oznaczona godłem (wybranym słowem) i kategorią (kat.I do 17 lat, kat. II od 18 lat), w której startuje praca. Dane uczestnika muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego.

Prace należy przesyłać na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów

z dopiskiem II Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantastyczne. Termin nadsyłania prac mija 10 września 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.moksir.chrzanow.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
tel.: (32) 623 30 86
moksir-chrzanow@wp.pl
www.moksir.chrzanow.pl