Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

organizator:

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłasza doroczny konkurs literacki, poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi. Konkurs ma umożliwić uczestnikom zaprezentowanie dorobku artystycznego i jego ocenę w konfrontacji z innymi twórcami. Tegoroczna edycja będzie także formą uczczenia pamięci patrona w 100-lecie jego urodzin.

W konkursie mogą brać udział członkowie STL oraz pisarze w nim niezrzeszeni. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wierszy (od trzech do pięciu utworów) oraz prozy (od jednego do trzech tekstów).

Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów w danej dziedzinie. Należy nadsyłać utwory niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach. Każdy utwór należy przysłać w trzech identycznych egzemplarzach.

Obowiązują ograniczenia objętościowe w prozie: do dwunastu stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów na stronie, czcionka 12) w ramach zestawu. Interesują nas tradycyjne gatunki prozy ludowej: legendy, podania, opowieści wierzeniowe, anegdoty, bajki, przekazy etnograficzne.

Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem (w prawym górnym rogu), którego rozwiązanie należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie.

Ze względu na rodowód i profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

Nadesłane utwory oceni jury powołane przez ZG STL. W obradach jury weźmie udział przedstawiciel ZG STL.

Prace będą oceniane w równorzędnych kategoriach poezji i prozy. Jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie za zestaw lub za jeden szczególnie wartościowy utwór.

Jury przyzna nagrodę specjalną za utwór poświęcony patronowi konkursu.

Organizator konkursu ma prawo do publikowania nadesłanych tekstów (edycje pokonkursowe, „Twórczość Ludowa” itp.), dokonywania w nich skrótów, adiustacji i zmian tytułów.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zadania „Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka”.

Organizatorzy przyznają laureatom nagrody finansowe pozyskane ze środków MKiDN, a nagrodzone utwory zostaną opublikowane na łamach „Twórczości Ludowej” i na portalu kulturaludowa.pl

Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 października 2017 roku na adres:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Jana Pocka”

Informacje pochodzą ze strony: zgstl.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin
tel. (81) 532 49 74
zgstl@op.pl
www.zgstl.pl