Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka 2010

organizator:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.09.2010

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka 2010

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłasza doroczny konkurs literacki, poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi. Ze względu na rodowód i profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

Konkurs literacki organizowany przez STL od 1972 roku adresowany jest do pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbywa się jesienią każdego roku.

W konkursie mogą brać udział członkowie STL oraz pisarze w nim niezrzeszeni. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wierszy (od trzech do pięciu utworów) oraz prozy (od jednego do trzech tekstów). Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów w danej dziedzinie. Należy nadsyłać utwory niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach. Każdy utwór należy przysłać w czterech identycznych egzemplarzach. Obowiązują ograniczenia objętościowe w prozie: do dwudziestu stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów na stronie) w ramach zestawu.

Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem, którego rozwiązanie należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie.

Twórcy niezrzeszeni w STL powinni dołączyć informację biograficzną o sobie, obejmującą miejsce i datę urodzenia, wykształcenie, zawód, wykaz nagród w konkursach literackich oraz spis najważniejszych publikacji (tomiki indywidualne, druk w antologiach i czasopismach).

Nadesłane utwory oceni jury powołane przez ZG STL. W obradach jury weźmie udział przedstawiciel ZG STL.

Prace będą oceniane w równorzędnych kategoriach poezji, prozy. Jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie za zestaw lub za jeden szczególnie wartościowy utwór; może też ustanowić odrębne nagrody i wyróżnienia dla pisarzy spełniających tradycyjne kryteria socjokulturowe twórcy ludowego. Zakres i wysokość nagród ustali jury. Pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest na stronie www.kulturaludowa.pl

Prace konkursowe należy nadsyłać do 3 września 2010 roku na adres:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin

z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Jana Pocka”

O rozstrzygnięciu konkursu każdy z uczestników zostanie poinformowany listownie.

Informacje pochodzą ze strony www.kulturaludowa.pl

Kontakt

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin
tel.: (81) 532 49 74
zgstl@op.pl
www.zgstl.pl