Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.11.2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

Celem Konkursu jest popularyzowanie współczesnej prozy i poezji, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów. Honorowym Patronem Konkursu jest Prezydent Miasta Zawiercie Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i nie będących członkami związków i stowarzyszeń literackich. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy, zawierającego od 3 do 5 utworów lub jednej formy prozą (max.7 stron znormalizowanego maszynopisu, czyli do 15000 znaków), niepublikowanych w wydawnictwach zawartych i nie nagrodzonych w innych konkursach.

Każdy utwór należy nadesłać w trzech egzemplarzach, zaopatrzonych w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do utworów, zgłoszonych do konkursu, w zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny znaleźć się dane uczestnika: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, ewentualnie e-mail, wiek oraz kilka słów o autorze i dorobku artystycznym.

Prace należy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury,,Centrum” ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs im. H. Snopkiewicz”.
Termin nadsyłania prac upływa 4 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2017 roku.

Jury w składzie:

Bogdan Dworak– pisarz, publicysta, regionalista,
Marek Baczewski – poeta, pisarz, krytyk literacki,
Olgerd Dziechciarz – pisarz, redaktor naczelnu kwartalnika literacko – artystycznego ,,Afront” wybierze najlepsze prace, a wyniki konkursu ogłosi i opublikuje na stronie internetowej Organizatora.

Jury przyzna pierwsze nagrody dziedzinie poezji i prozy w kwocie po 1000 zł, wyróżnienia w kwocie 500 zł, oraz nagrody książkowe. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez honorariów dla autorów. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i zakwaterowania nagrodzonych i wyróżnionych osób.

Informacje pochodzą ze strony: www.mok.pl.

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza
ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie
tel. 32 672 28 82
sekretariat@mok.pl
www.mok.pl