Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Law Games

organizator:

ELSA Poland

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.03.2011

Ogólnopolski Konkurs Law Games

Ogólnopolski Konkurs Law Games jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland i kancelarii Wierzbowski Eversheads.

Konkurs powstał z myślą o studentach, którzy w trakcie studiów nie mają zbyt wielu okazji do sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Dzięki projektowi młodzi adepci prawa mają okazję rozwiązać sprawy z zakresu prawa cywilnego, z którymi profesjonalni prawnicy mają do czynienia w swojej codziennej pracy. Udział w Law Games jest wyjątkową szansą na postawienie pierwszych kroków na swojej ścieżce kariery.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci III-V roku prawa uczelni mających swoją siedzibę na terytorium RP oraz absolwenci prawa, którzy ukończyli studia do trzech lat przed finałem Konkursu. Uczestnicy Konkursu nie mogą mieć powyżej 30 lat.

Celem konkursu jest umożliwienie studentom prawa, praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz wyłonienia laureatów posiadających wysoką wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz umiejętności pracy w grupie.

Konkurs składa się z dwóch etapów: Eliminacji i Finału.

Eliminacje.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się i wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.elsa.org.pl/lawgames. Każdy uczestnik może się zarejestrować tylko 1 raz. Formularz rejestracyjny weryfikuje, czy dana osoba nie została wcześniej zarejestrowana w systemie zgłoszeń. Uczestnicy nadsyłają pisemne rozwiązanie kazusu przygotowanego przez partnera wraz z dokumentem wygenerowanym w trakcie rejestracji, zawierającym dane rejestracyjne uczestnika. Kazus jest jeden, ale istnieją 2 rozwiązania: w zależności od tego, czy uczestnik postawi się w roli pozwanego, czy powoda w danej sprawie. Rola procesowa dla uczestnika Konkursu zostanie automatycznie przydzielona przez system z chwilą dokonania rejestracji. Nie można wybierać sobie roli dowolnie. Praca nie może przekraczać 3 stron formatu A4, czcionka typu Times New Roman 12 (nie licząc przypisów). Partner spośród nadesłanych prac wyłoni najlepsze rozwiązania przygotowanych kazusów. Do kolejnego etapu przechodzi minimum 12, a maksymalnie 20 uczestników. Połowę tej liczby będą stanowić osoby, które w nadesłanym rozwiązaniu kazusu wcieliły się w rolę powoda, drugą połowę zaś te osoby, które wcieliły się w rolę pozwanego.

Finał.

Praca w grupie. Uczestnicy zostaną podzieleni na 4 osobowe drużyny, które wcielą się w rolę składu sędziowskiego. Przydział do drużyny wskazuje Partner, przy czym w każdej drużynie będzie 2 uczestników, którzy w rozwiązaniach kazusów eliminacyjnych wcielili się w rolę powoda i 2 reprezentujących pozwanego. Zadaniem drużyny jest wspólne wypracowanie werdyktu w sprawie z kazusu eliminacyjnego i opracowanie 4 argumentów prawnych przemawiających za werdyktem. Uczestnicy pracują na bazie losowo przydzielonych i zakodowanych rozwiązań, które przeszły etap eliminacji (prace które zakwalifikowały uczestników do finału). Każda drużyna otrzyma 2 rozwiązania przygotowane przez uczestnika-powoda i 2 uczestnika – pozwanego. Czas na opracowanie werdyktu wynosi 1,5 godziny.

Praca samodzielna. Każdy z członków grupy losuje po 1 argumencie opracowanym prze jego drużynę. Każdy z uczestników przygotowuje indywidualne, 4-minutowe ustne wystąpienie prezentujące i uzasadniające wylosowany argument. Czas na przygotowanie prezentacji wynosi 1 godzinę

Prezentacja. Wystąpienie uczestnika nie może trwać dłużej niż 4 minuty. Jury nie zabiera głosu, a także nie zadaje żadnych pytań zarówno w trakcie prezentacji, jak i po niej.

Podczas finału uczestnicy mogą korzystać z własnych pomocy naukowych (komentarzy, kodeksów, tekstów ustaw, itp.). Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z komputerów i pamięci przenośnych zapewnionych przez Organizatorów. Organizatorzy zapewniają dostęp do jednego stanowiska z pełnym dostępem do elektronicznej bazy aktów prawnych.

Przy ocenie prac w eliminacjach pod uwagę będzie brana trafność rozwiązania, argumentacja prawnicza oraz odpowiednie tło merytoryczne. Jury wyłoni najlepszych uczestników na podstawie obserwacji pracy w grupach oraz wystąpień indywidualnych. Oceniając pracę w grupach Jury zwróci uwagę na:

 • sposób komunikowania się pomiędzy członkami grupy
 • radzenie sobie w konfliktach z pozostałymi członkami grupy – umiejętności wypracowania porozumienia i skłonności do kompromisów
 • umiejętność merytorycznej argumentacji
 • umiejętność przekonywania do swoich racji
 • asertywność

Oceniając prezentacje indywidualne Jury będzie kierowało się następującymi kryteriami:

 • umiejętność przekazu, retoryki
 • logika argumentacji
 • organizacja prezentacji (w tym nieprzekroczenie limitu czasu)

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami. Główną nagrodą dla każdego ze zwycięzców jest możliwość odbycia miesięcznej płatnej praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 5 marca 2011 r. Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie wpłynięcia pracy do Organizatora. Prace należy nadsyłać za pośrednictwem formularza, do którego dostęp zostanie przekazany każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi. Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Partnera w Warszawie w dniach 23-24 marca 2011.

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds:

Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników podczas pobytu w Warszawie.

Informacje pochodzą ze strony www.elsa.org.pl

Kontakt

ELSA Poland
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: 603 581 089
law.games@elsa.org.pl