Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza" 2011

organizator:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.02.2011

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza" 2011

Konkurs jest ogólnopolskim przeglądem, w którym uczestniczyć mogą: uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych reprezentujących szkołę lub dom kultury. Reprezentanci szkół i instytucji kultury powiatu łomżyńskiego wezmą udział w eliminacjach powiatowych z których wyłonieni zostaną laureaci do przesłuchań ogólnopolskich. W wyznaczonych przez organizatora terminach należy nadesłać zgłoszenia uczestników wraz z dokładnymi informacjami. W przypadku prezentacji piosenek prosimy o wcześniejsze nadesłanie nut lub zaznaczenie w zgłoszeniu udziału akompaniatora oraz zaznaczenie przyjazdu opiekuna. czas trwania prezentacji nie może przekraczać 7 minut.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do dnia 21.02.2011 roku karty zgłoszenia. Rada Programowa konkursu zakwalifikuje do przesłuchań ogólnopolskich 40 uczestników. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. O wynikach kwalifikacji do konkursu organizator powiadomi pocztą elektroniczną lub telefonicznie do 25.02.2011 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego
ul. Zawadzka 55
18-400 Łomża

lub pocztą elektroniczną na adres bgosk@vp.pl lub parafia@krzyz.lomza.pl z dopiskiem „Radość spod kapelusza”.

W konkursie mogą być prezentowane teksty literackie: monolog, wiersz lub piosenka kabaretowa, zawierające treści optymistyczne, komediowe (prezentowane przez Hankę Bielicką lub innych wykonawców). Każdy wykonawca prezentuje tylko jeden utwór.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom:

 • możliwość skorzystania z noclegów, wyżywienie
 • spotkanie warsztatowe
 • spektakl teatru Lalki i Aktora w Łomży
 • wykonawcom piosenek organizatorzy zapewniają akompaniatora (do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć nuty)

Przegląd ma formę konkursu. Prezentacje oceniać będzie jury. Przewidziane sa nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii oraz nagroda Grand Prix. Organizatorzy dopuszczają także możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych ufundowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz sponsorów. Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Osoby uczestniczące w Konkursie zobowiązuje się do wyrażenia zgody na dokonanie przez Organizatorów i telewizję rejestracji fragmentów prezentowanych tekstów, zgody na bezpłatne zamieszczanie w prasie i publikacjach konkursowych materiałów informacyjnych.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej odbędzie się w dniach 12-13.03.2011r. w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II w Łomży.

Informacje pochodzą ze strony www.krzyz.lomza.pl

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego
ul. Zawadzka 55
18-400 Łomża

parafia@krzyz.lomza.pl
www.krzyz.lomza.pl