Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci80
 • absolwenci79
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne29
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd32
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na 90. rocznicę III Powstania Śląskiego

organizator:

Filharmonia Śląska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na 90. rocznicę III Powstania Śląskiego

Marszałek województwa śląskiego i Filharmonia Śląska ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na 90. rocznicę III Powstania Śląskiego. Celem konkursu jest pozyskanie dzieła muzycznego zainspirowanego jedną z piękniejszych kart w dziejach Górnego Śląska.

Przedmiotem konkursu jest utwór na chór i wielką orkiestrę symfoniczną o następującej maksymalnej obsadzie: 3 flauti (3. muta In fl picc.), 3 oboe (3. muta in cr. ing), 3 clarinetti (3. muta in. cl. b.), 3 fagotti (3. muta in cfg), 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, tuba, batteria (4 esecutori), archi (12-10-8-6-4). Wyklucza się wokalne i instrumentalne głosy solowe oraz instrumenty elektroniczne.

Przedmiotem konkursu jest utwór dotąd nie wykonany publicznie, nie opublikowany i nie nagrodzony w innych konkursach. Czas trwanie utworu nie powinien być krótszy niż 15 minut i przekraczać 30 minut. W konkursie mogą wziąć udział kompozytorzy polscy bez ograniczenia wieku. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę kompozycji. Organizatorzy powołają jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Eugeniusz Knapik.

W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne:

 • I – 10 000 zł
 • II – 6 000 zł
 • III – 3 000 zł

Utwór uhonorowany pierwszą nagrodą wykonany zostanie podczas koncertów 2 maja 2011 roku na Górze Św. Anny i następnego dnia w Katowicach.

Nadesłane na konkurs partytury (w wersji drukowanej i elektronicznej) powinny być anonimowe i opatrzone godłem. Do partytury należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zamkniętą kopertę zawierającą dane: imię i nazwisko kompozytora, datę i miejsce jego urodzenia, adres (ewentualnie także elektroniczny) i telefon, tytuł i czas trwania utworu oraz ewentualny do niego odautorski komentarz słowny, a także ewentualnie wykorzystany w utworze tekst wraz z podaniem autorów i/lub źródeł.

Jeżeli w utworze konkursowym wykorzystany zostanie tekst słowny, odnośnie praw autorskich na wykorzystanie tekstu współczesnego, w kopercie winna się także znaleźć zgoda autora tekstu lub jego spadkobierców na nieodpłatne wykorzystanie, publiczne wykonanie, zapis i publikację audio, publikację partytury z tekstem drukiem albo zobowiązanie kompozytora do uzyskania tej zgody po nominacji utworu do wykonania i ewentualnej publikacji. Należy dołączyć również pisemne oświadczenie opatrzone datą i własnoręcznym podpisem następującej treści: Oświadczam, iż utwór zgłoszony do „Konkursu Kompozytorskiego na 90. rocznicę III Powstania Śląskiego” nie był dotychczas publikowany, wykonany publicznie ani nagradzany w innym konkursie.

Prace z dopiskiem na kopercie „III Powstanie Śląskie” należy nadsyłać na adres:

Filharmonia Śląska
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice

do 31 marca 2011 roku.

Kompozytorzy nagrodzonych utworów zobowiązani są do nadesłania materiałów nutowych na adres Filharmonii Śląskiej do 20 kwietnia 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.polmic.pl

Kontakt

Filharmonia Śląska
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice
tel.: (32) 351 17 19
sekretariat@filharmoniaslaska.art.pl
www.filharmoniaslaska.pl