Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Językowy na angielskojęzyczną kartkę z pamiętnika "Day by Day"

organizator:

Szkoła Języków Obcych GLOSSA

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2011

Ogólnopolski Konkurs Językowy na angielskojęzyczną kartkę z pamiętnika "Day by Day"

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu językowego na angielskojęzyczną kartkę z pamiętnika „Day by Day” jest Szkoła Języków Obcych GLOSSA z siedzibą w Krakowie.

Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół ponadpodstawowch – gimnazjów i liceów z całej Polski w prowadzenie codziennych notatek – pamiętnika w języku angielskim i tym samym zachęcenie ich do używania tego języka na co dzień, a także poza murami szkoły.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest prowadzony w dwóch grupach wiekowych:

 • gimnazjum
 • liceum

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od poziomu znajomości języka.

Tematyka konkursu jest w dużym stopniu dowolna. Praca może składać się z opisu kolejnych dni lub też wybranych dni tygodnia, miesiąca czy nawet roku. Głównym bohaterem pamiętnika może być autor, ale także osoba fikcyjna, którą do życia powoła autor.

Forma graficzna prac jest dowolna i nie podlega ocenie.

Prace nadesłane na konkurs musza stanowić od początku do końca twórczość własną uczestnika konkursu. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów. Prace powinny zawierać od 7200 do 9000 znaków (licząc ze spacjami). Prace nie spełniające tego warunku nie wezmą udziału w walce o nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać rejestracji wypełniając formularz on-line na stronie konkursowej. Przed rejestracją uczestnika konieczne jest dokonanie zgłoszenia szkoły przez nauczyciela lub dyrekcję szkoły poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Prace konkursowe (zapisane w formacie doc, pdf lub rtf) należy przesyłać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny na stronie konkursowej w terminie do 30 kwietnia. Prace przesyłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub zapisane w innym niż podane formacie nie wezmą udziału w konkursie.

Przesyłając pracę na konkurs uczestnik konkursu:

 • oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i przyjmuje pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich
 • wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, nazwy szkoły oraz treści pracy na pokonkursowej wystawie prac w Internecie
 • przekazuje na rzecz SJO GLOSSA wszelkie autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy w tym prawa do przetwarzania, powielania w dowolnej formie i tłumaczenia

Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu , a laureaci zostaną poinformowani o nich drogą mailową lub telefoniczną.

W kategorii liceum nagrodami są:

 • I nagroda – dwutygodniowy intensywny kurs języka angielskiego w Irlandii – Sutton Park School, zakwaterowanie w trakcie kursu (z częściowym wyżywieniem), przelot z Polski i transfer z lotniska. Nagroda nie obejmuje: pełnego wyżywienia, ubezpieczenia od kosztów leczenia wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, kieszonkowego.
 • II nagroda – dwutygodniowy intensywny kurs języka angielskiego na Malcie (Sliema), zakwaterowanie w apartamencie dzielonym. Nagroda nie obejmuje: przelotu z Polski, wyżywienia, ubezpieczenia od kosztów leczenia, transferów, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, kieszonkowego.
 • III nagroda – dwutygodniowy intensywny kurs języka angielskiego w Anglii – Eastbourne. nagroda nie obejmuje kosztów zakwaterowania, przelotu z Polski, wyżywienia, ubezpieczenia od kosztów leczenia, transferów, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, kieszonkowego.

W kategorii gimnazjum nagrodami są:

 • I nagroda – zestaw książek i/lub materiałów audi-video i/lub programów komputerowych do nauki języka angielskiego
 • II nagroda – zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka angielskiego

Wszyscy uczestnicy konkursu, których prace spełniły wymogi regulaminowe otrzymają:

 • dyplomy uczestnictwa
 • prawo do zniżek w wysokości 5% na uczestnictwo w zagranicznych konkursach językowych oraz 20% na uczestnictwo w krajowych kursach językowych organizowanych przez SJO GLOSSA

Nauczyciele wszystkich uczestników konkursu oraz ich szkoły otrzymają pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział uczniów w konkursie i osiągnięte przez nich wyniki.

Pierwsza, druga i trzecia nagroda w kategorii liceum może być realizowana w terminie uzgodnionym z organizatorem, który może narzucić ograniczenia dotyczące tego terminu. Zdobywca pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody w kategorii liceum jest zobowiązany potwierdzić (telefonicznie, e-mailem lub osobiście) chęć skorzystania z nagrody najpóźniej na 8 tygodni przed planowanym wyjazdem na kurs językowy. Jeśli nagrodzony nie dokona takowego potwierdzenia nagroda przepada i organizator konkursu zastrzega sobie prawo przyznania jej innemu uczestnikowi konkursu. Nagrody nie będące wyjazdami na kursy językowe oraz dyplomy i wyróżnienia zostaną przesłane przez organizatora drogą pocztową do 30 września lub będzie można je odebrać w siedzibie organizatora.

Podatek od pierwszej nagrody jest pokrywany przez organizatora konkursu, natomiast w przypadku drugiej nagrody przez laureata. W celu odprowadzania podatku od laureata drugiej nagrody, laureat jest zobowiązany przekazać stosowną kwotę podatku na konto SJO GLOSSA najpóźniej na 4 tygodnie przed wyjazdem na kurs. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest przedstawić relację z pobytu na kursie językowym w formie pisemnej (wraz z udostępnieniem kilku zdjęć) do 30 dni po powrocie z kursu w celu ewentualnej publikacji takiej informacji na stronie internetowej.

Informacje pochodzą ze strony www.glossa.pl

Kontakt

Szkoła Języków Obcych GLOSSA
ul. Dietla 103
31-031 Kraków
tel.: (12) 429 40 51

www.glossa.pl