Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie18
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej "FOTO EKO"

organizator:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.08.2010

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej "FOTO EKO"

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza wszystkich miłośników uwieczniania naturalnego piękna, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej „FOTO EKO”.

Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (np. rośliny, zwierzęta lub krajobrazy). W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe. Technika wykonania zdjęć dowolna (fotomontaż jest zabroniony). Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie siedem prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno. Prace powinny mieć formę odbitek lub wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od ok. 20×30 cm do ok. 30×40 cm.Przesyłanych prac nie należy podklejać. Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora (w formie słowa i liczby).

Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę, w której należy umieścić kartkę z danymi autora – imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz nr telefonu i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie. Do koperty tej należy także włożyć zaadresowaną do siebie, pustą kopertę ze znaczkiem. Zostanie ona wykorzystana do wysłania informacji o wynikach Konkursu.

W Konkursie zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace. Przyznane zostaną ponadto wyróżnienia. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w Konkursie.

Laureaci I, II i III miejsca sami dokonują zakupu nagród (sprzęt fotograficzny i przyrodniczy). Zakup ten jest następnie refundowany przez PTOP „Salamandra” do kwoty, której wysokość zostanie laureatom podana wraz z informacją o wynikach Konkursu.

W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w Konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o Konkursie).

Termin nadsyłania prac – 10 sierpnia 2010 r. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu, najpóźniej w drugiej połowie września.

Zdjęcia należy nadsyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6
60-514 Poznań

Informacje pochodzą ze strony www.salamandra.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
ul. Szamarzewskiego 11/6
60-514 Poznań
tel.: (61) 662 86 06
biuro@salamandra.org.pl
www.salamandra.org.pl