Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie44
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2017

organizator:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.08.2017

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2017.

Konkurs organizowany jest rokrocznie od 25 lat. Z kilkudziesięciu najlepszych prac nadsyłanych na konkurs powstaje wystawa pokonkursowa, która udostępniana jest głównie szkołom z województwa wielkopolskiego. Wystawa ma charakter edukacyjny, zapoznaje z rodzimymi gatunkami roślin i zwierząt oraz pięknem polskich krajobrazów. Rokrocznie „Salamandra” otrzymuje od nauczycieli informacje o niezwykle pozytywnym odbiorze wystaw pokonkursowych FOTO-EKO przez uczniów. Ich reakcje świadczą o osiąganiu głównego celu prezentacji wystawy w szkołach – uwrażliwieniu na przyrodę.

W tym roku po raz drugi prace konkursowe przyjmowane są poprzez serwis foto-kurier.pl.

Nagrody:
– W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w Konkursie.
– Laureaci I, II i III miejsca sami dokonują wyboru nagród w ramach określonych przez PTOP „Salamandra” kwot (I miejsce – 700 zł, II miejsce – 650 zł, III miejsce – 600 zł), w sposób, który zostanie opisany w liście przesłanym do laureatów wraz z informacją o wynikach Konkursu. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody niespodzianki (m.in. publikacje przyrodnicze).

Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (rośliny, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca). Prace na Konkurs należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: www.foto-kurier.pl. Przed wgraniem zdjęcia należy zarejestrować się w serwisie. Przy rejestracji konieczne jest podanie imienia i nazwiska. W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno. W przypadku zgłoszenia większej liczby prac, żadna z fotografii zgłoszonych przez autora tych prac nie będzie rozpatrywana w Konkursie.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest autorem/autorką załączonych prac oraz posiada pełne prawa autorskie.

Terminarz Konkursu:

 • zgłaszanie prac – do 20 sierpnia 2017 r.
 • opublikowanie informacji o wynikach Konkursu – do 15 września 2017 r.
 • utworzenie wystawy – do 10 października 2017 r.

Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTOP „Salamandra”: www.salamandra.org.pl.

Patronat medialny nad Konkursem sprawuje Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” oraz Foto-Kurier.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Konkursu Organizatorzy proszą o kontakt – ewa@salamandra.org.pl, tel. 61/662-86-06.

Informacje pochodzą ze strony: www.salamandra.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Stolarska 7/3
60-788 Poznań
tel. (48) (61) 6628606
biuro@salamandra.org.pl
www.salamandra.org.pl