Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie28
  • studenci77
  • absolwenci77
  • doktoranci15
  • naukowcy11
  • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • literackie14
  • muzyczne2
  • artystyczne23
  • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • międzynarodowe2
  • ogólnopolskie77
  • łódzkie1
  • małopolskie1
  • mazowieckie1
  • podkarpackie1
  • podlaskie1
  • pomorskie2
  • śląskie1
  • warmińsko-mazurskie1
  • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia28
  • szkoła wyższa9
  • firma6
  • instytucja rządowa16
  • samorząd27
  • inny3
Wróć do listy

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „WIARA I ROZUM”

organizator:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2023

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „WIARA I ROZUM”

W Ogólnopolskim konkursie fotograficznym mogą wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.

Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.

Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, a także datą i miejscem jego wykonania. Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia opisaną godłem-nazwą, takim samym jak przesyłane prace.

  •  Elektroniczną wersję prac w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w plikach do 5 MB należy przesłać na adres e-mail: gil@pk.edu.pl.

Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie oświadczenie zawarte w Karcie zgłoszenia.

Organizator powołuje jury, które zdecyduje o:

a zakwalifikowaniu prac do Konkursu,

b. zakwalifikowaniu fotografii na wystawę,

c. przyznaniu nagród:

  • I nagroda 2500,-zł
  • II nagroda 1500,- zł
  • III nagroda1000,- zł

Terminarz przebiegu Konkursu:

Nadsyłanie prac: do 30 września 2023 ;

Ogłoszenie wyników Konkursu: 13-16 listopada 2023.

Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”:

  •  Politechnika Krakowska, Galeria GIL, ul. Warszawska 24, 31–155 Kraków
  • lub dostarczyć osobiście w godz. 9.00-15.00 poniedziałek–piątek, budynek Galerii GIL – II piętro, pok. 210 (tel. 12 628-24-88, 12 628-20-96).

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: dni-jp2.edu.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Ogłoszenie zostało przygotowane przez wolontariuszkę Vanessę.

Kontakt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31–155 Kraków

gil@pk.edu.pl
www.dni-jp2.upjp2.edu.pl