Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Nasze rodzinne wędrowanie"

organizator:

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Nasze rodzinne wędrowanie"

Organizatorem konkursu „Nasze rodzinne wędrowanie” jest Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.

W konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe. Prace nadsyłają całe rodziny.

Tematem konkursu „Nasze rodzinne wędrowanie”, są pozytywne emocje związane ze spędzaniem wolnego czasu w sposób aktywny przez rodziny ze szczególnym uwzględnieniem wartości i piękna otaczającej nas przyrody

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie tematyczne:

 • krajobraz
 • rodzina na szlaku

Każdy z autorów może zgłosić do 5 fotografii w każdej z kategorii tematycznych. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno białe lub barwne. Zdjęcia powinny być nieoprawione w formacie 20×30 cm. Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:

 • imię i nazwisko autora
 • adres do korespondencji
 • telefon i adres e-mail
 • nazwę kategorii w której jest zgłaszane zdjęcie

Prace należy przelać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki na adres:

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
ul. Wigury 12a
90-301 Łódź

z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Nasze rodzinne wędrowanie” do dnia 15.09.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Do zdjęć należy dołączyć podpisana płytę CD zwierającą formę cyfrową zgłoszonych zdjęć w pełnej rozdzielczości, nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia. DO prac należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Dla zwycięzców konkursu wręczone zostaną nagrody w postaci sprzętu turystycznego.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu: www.rodzina.pttk.pl Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.

Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę pokonkursową.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

Informacje pochodzą ze strony www.rodzina.pttk.pl

Kontakt

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
ul. Wigury 12a
90-301 Łódź


www.rodzina.pttk.pl