Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny – Irlandzkie inspiracje. Polska – Irlandia, na styku kultur

organizator:

Miejski Klub im. Jana Kiepury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.02.2011

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny – Irlandzkie inspiracje. Polska – Irlandia, na styku kultur

Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu wraz z Zespołem Tańca Irlandzkiego Lia Fail oraz Stowarzyszeniem Miłośników Fotografii w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „Irlandzkie Inspiracje. Polska-Irlandia, na styku kultur”, organizowanym w ramach obchodów „St. Patrick’s Day. Weekend Kultury Irlandzkiej”.

Cele konkursu:

 • ukazanie za pomocą fotografii elementów łączących Polskę i Irlandię
 • zachęcenie do zapoznania się z historią, tradycyjną i kulturą Irlandii
 • promowanie twórczości młodych artystów stosujących fotograficzne środki wyrazu

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęć w wersji papierowej. technika prac jest dowolna. Zdjęcia powinny być wykonywane w formacie nie mniejszym niż 20×30 cm i nie większym niż 30×45 cm. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 4 zdjęcia lub jeden zestaw składający się z 4 zdjęć. Przyjmowane będą prace niepodklejone. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać tytuł pracy i godło autora. W przypadku zestawu należy podać plan ekspozycji.

Do nadesłanych prac należy dołączyć wersję elektroniczną pracy w postaci pliku jpg o rozdzielczości 300 dpi, o dłuższym boku 21 cm oraz zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem autora, zawierającą kartę zgłoszenia.

Przekazanie prac na Konkurs, oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich). Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki nie będą oceniane.

Prace należy przesłać na adres:

Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec

z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Lia Fáil” do dnia 25.02.2011.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 10.03.2011 na stronach internetowych: www.kiepura.pl, www.stpatricksday.kiepura.pl, www.fotografia.kiepura.pl. Wręczenie nagród odbędzie się podczas trzeciego dnia „St. Patrick’s Day. Weekend Kultury Irlandzkiej” w miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu mieszczącym się przy ul. Będzińskiej 65 o godz. 20:00.

Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia:

 • I miejsce – dyplom, nagroda pieniężna 700 zł
 • II miejsce – dyplom, nagroda pieniężna 500 zł
 • III miejsce – dyplom, nagroda pieniężna 300 zł

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Mariusz Hilaszek, tel. kom. 794 678 163, Mariusz.Hilaszek@gmail.com

Informacje pochodzą ze strony www.stpatricksday.kiepura.pl

Kontakt

Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 291 39 48
klub@kiepura.pl
www.kiepura.pl