Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs fotograficzny Awangardowe jak Wrocław

organizator:

.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2009

Ogólnopolski konkurs fotograficzny Awangardowe jak Wrocław

Warunki aplikacji

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Awangardowe jak Wrocław

Celem konkursu jest przybliżenie zabytków i ciekawych miejsc Wrocławia mocno podkreślających jego osobowość, korzystanie z różnych źródeł informacji, rozwijanie własnej wyobraźni, oryginalności pomysłów i wykorzystanie różnych technik fotograficznych jako środka wyrazu.

Informacje o konkursie zostaną rozesłane drogą elektroniczną od 1 maja 2009 do wszystkich rodzajów szkół, uczelni oraz placówek oświatowych w kraju oraz podane w prasie i na portalach kulturalnych i edukacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • nieukończone 22 lata,
 • wykonanie pracy samodzielnie na temat: „Awangardowe jak Wrocław”,
 • przedstawienie ciekawych miejsc Wrocławia mocno podkreślające jego unikalność, ludzi w nietypowych sytuacjach. Doceniona będzie przede wszystkim własna inicjatywa oraz innowacyjność,
 • nadesłanie maks. 6 zdjęć przez jednego autora z kartą informacyjną na której podane będzie: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwa szkoły/placówki do której uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna, e-mail, telefon,
 • przesłanie zdjęć w postaci odbitki barwnej lub czarno białej, na papierze fotograficznym lub wydruku cyfrowym, (krótszy bok minimum 20 cm) do 14 września 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego),
 • opisanie zdjęć na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły/uczelni do której uczęszcza autor fotografii z zaznaczeniem roku nauki,
 • przesłanie oświadczenia, które znajduje się na stronie www.progressio.pl oraz załączone do pracy oryginalne fotografie zapisane na płycie CD (format plików TIF, lub JPG z małą kompresją, o rozdzielczości 300 dpi, w trybie RGB) na adres:

      Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO
      ul. Orzechowa 62, 50-540 Wrocław
      z dopiskiem „Awangardowe jak Wrocław”

 • zobowiązanie i zachowanie przez uczestnika w oryginale fotografii zgłoszonej do konkursu, jeżeli była poddana obróbce,
 • w przypadku uczestników nieletnich, załączenie pisemnej zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą, gotowe druki otrzymamy na www.progressio.pl,
 • w przypadku osób portretowanych, dołączenie pisemnego oświadczenia sporządzonego przez te osoby, że wyrażają one zgodę na wystawienie i publikowanie ich wizerunku dla celów reklamowych konkursu,
 • przyjęcie na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.

Oceny prac dokona niezależne jury, składające się z członków Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Katedry Sztuki Mediów we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach od 16.09 do 18.09.2009 w trzech grupach wiekowych: do 12 lat, od 13 – 17 lat, od 18 – 22 lat.

Rozstrzygnięcie konkursu 18 września 2009r. i podanie wyników na www.progressio.pl oraz innych portalach kulturalnych, edukacyjnych i prasie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac konkursowych i zatrzymanie ich na własność.

 

Informacje pochodzą ze strony http://progressio.pl

 

Bogusława Przewłoka
tel. 507 325 406

Kontakt

.
.
.