Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie65
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Poszukiwanie Talentów"

organizator:

Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.04.2012

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Poszukiwanie Talentów"

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie Talentów”

Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie Talentów” został zainicjowany w 2005 roku z okazji Światowego Roku Fizyki. W Polsce ogłoszony jest po raz szósty. Konkurs jest jedną z form rozbudzania zainteresowania fizyką dzieci i młodzieży oraz wyłonienia młodzieży wybitnie uzdolnionej w celu rozwijania i pogłębiania tych zainteresowań.

I. Głównym Organizatorem Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” jest Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne, a koordynatorem prac Komitet Organizacyjny Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów”.
W skład Komitetu wchodzą:
– dr Anna Kaczorowska – przewodnicząca,
– dr Krzysztof Karpierz,
– dr Agnieszka Korgul,
– dr Piotr Nieżurawski,
– dr Renata Purgał
– mgr Maciej Jagielski

II. Celem konkursu jest:
– zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców fizyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności,
– zapoznanie zainteresowanej młodzieży z warsztatem pracy fizyków Wydziału Fizyki,
– wyłonienie grupy uczniów, którzy zostaną zaproszeni do Warszawy na Wydział Fizyki na finał konkursu,
– wyłonienie laureatów, którzy wezmą udział w zagranicznej wycieczce edukacyjnej

III.Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wyróżnia się dwie grupy wiekowe:
– uczniowie gimnazjów,
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

IV. Czas trwania konkursu: 1.12.2011-01.10.2012
Ostateczny termin nadsyłania prac: 16 kwietnia 2012(decyduje data stempla pocztowego), finał: 25 i 26 maja 2012.

Prace konkursowe sprawdza komisja złożona z doktorantów i pracowników Wydziału Fizyki. Na podstawie oceny uczestnicy dostają dyplom i odznakę „Złoty Kwant”.
# Autorzy najlepszych prac – około 60 osób – są zapraszani na finał do Warszawy i tu przed komisjami „bronią” swoich utworów.
# W ramach nagrody sześcioro laureatów wyjeżdża na wycieczkę edukacyjną do jednego z centrów fizyki współczesnej w Europie. Pozostali finaliści i ich nauczyciele dostają nagrody w postaci książek i sprzętu do wykonania doświadczeń.

Informacje pochodzą ze strony www.talenty.fuw.edu.pl

Kontakt

Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
ul. Smyczkowa 5/7
02-678 Warszawa
tel. 22 55 33 213, 22 55 33 215