Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA

organizator:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.04.2019
wartość nagrody: 5000 zł

Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA

Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice jako pliki multimedialne w for-matach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 na nośnikach: DVD, CD, BD lub pamięci flash (karta, pendrive USB). Film można również dostarczyć poprzez podanie adresu internetowego strony, na której bezpłatnie został udostępniony plik do pobrania (np. korzystając z serwisów Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer, Vimeo itp.). Dopuszcza się zgłoszenie filmów w innych formatach po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych.

Czas projekcji filmów zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 30 minut. W razie niezgodności czasu trwania filmu z czasem regulaminowym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji filmu z Kon-kursu głównego również po posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej.

Film wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 8 kwietnia 2019 r. (nie decyduje data stempla pocztowego). Filmy należy przesłać na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl lub lub Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin.

W przypadku zgłoszenia elektronicznego karta powinna być załącznikiem do maila, który zawiera link do filmu.

Jeden autor może zgłosić nie więcej niż dwa filmy w danej edycji Konkursu.

Należy dostarczyć Organizatorom zdjęcie (kadr z filmu) w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI) na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl najpóźniej do 26 kwietnia 2019 r.

Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.

O dopuszczeniu filmów do Konkursu głównego decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatorów.

Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kwalifikacji filmów.

Lista filmów dopuszczonych do Konkursu głównego będzie dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.okfa.ckis.konin.pl najpóźniej 19 kwietnia 2019 r.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie nośników powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

Organizatorzy nie uzyskują korzyści finansowych z tytułu projekcji filmów konkursowych.

Filmy zakwalifikowane do Konkursu głównego oceniane będą przez powołane przez Organizatora profesjonalne Jury w następujących kategoriach:

– film niezależny (produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),

– film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),

– film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych bez względu na stopień udziału uczelni w realizacji zgłaszanej produkcji).

Do OKFA nie zostaną dopuszczone filmy:

– zrealizowane przed 2017 rokiem,

– zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej,

– zrealizowane przez członków Jury,

– zrealizowane w celach komercyjnych,

– zakwalifikowane do Konkursu głównego w poprzednich edycjach OKFA.

Oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2019 r. podczas uroczystej gali.

Werdykty Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne.

AKREDYTACJA
Koszt pobytu (zakwaterowanie w hotelu Konin, pełne wyżywienie oraz udział w imprezach festiwalowych) za dobę od osoby wynosi 60 zł.

Każda osoba, która przyjeżdża na Konkurs, zobowiązana jest w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2019 r. przesłać Organizatorowi kartę pobytu oraz wpłacić należność za pobyt na konto: Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776, co jest warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia.

Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

NAGRODY
Przewiduje się przyznanie następujących nagród finansowych we wszystkich kategoriach:

– Grand Prix w wysokości 5000 zł,

– nagrody,

– wyróżnienia.

Jury ma prawo do dokonania innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.

Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.

Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymają autorzy filmów obecni na Konkursie. Nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe. Zostanie im przesłany dyplom na życzenie.

W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę go reprezentującą. Pisemne oświadczenie zawierające dane reprezentanta (imię, nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości), podobnie jak jego karta pobytu, powinny dotrzeć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2019 r.

W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu Organizator uzna go za nieobecnego.

Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.

Od nagród potrącone będą podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

UWAGI ORGANIZACYJNE
Funkcję dyrektora Konkursu pełni Paulina Pachulska-Wojdak.

Decydujący głos w sprawach spornych, nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji ma dyrektor CKiS Justyna Kałużyńska-Markocka.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod tel. 63 243 63 50/51, 509 52 47 47, p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

Informacje pochodzą ze strony: ckiskonin.nazwa.pl

Kontakt

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin
tel. 63 243 63 50/51
p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl
ckiskonin.nazwa.pl