Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs "Ekologia w mieście – bądź młodym badaczem przyrody"

organizator:

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.05.2011

Ogólnopolski konkurs "Ekologia w mieście – bądź młodym badaczem przyrody"

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie talentów, zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży, rozbudzanie ciekawości przyrodniczej, pogłębianie wiedzy poprzez działania empiryczne, zastosowanie wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin (biologii, geografii, chemii, fizyki i innych) w praktyce, dostrzeganie niebezpieczeństw zagrażających środowisku najbliższej okolicy, przyjmowanie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan przyrody
 • pokazanie wartości przyrodniczych obszarów położonych w pobliżu siedzib ludzkich, przekształconych lub utworzonych przez człowieka np. parków

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie wszystkich typów szkół w całym kraju zainteresowanych problematyką ekologiczną. Wykonane pace mają być indywidualne lub wykonane w zespołach maksymalnie 2-osobowych.

Konkurs ma charakter badawczy. Zadaniem uczestników jest wykonanie samodzielnej pracy badawczej dokumentującej stan środowiska jednego ekosystemu w swojej najbliższej okolicy. Praca powinna obejmować przynajmniej trzy elementy ekosystemu (czyli nie może to być praca np. tylko florystyczna) i pokazywać jak autor pracy samodzielnie bada różne elementy wybranego ekosystemu. Doświadczenia mogą dotyczyć stanu wody, powietrza, pogody, gleby, flory, fauny itp. Badany obszar nie powinien być zbyt duży (do 1 ha) i powinien być położony w danej miejscowości (nie musi być to miasto). Do doświadczenia można użyć dowolnych, nawet najprostszych odczynników, przyrządów pomiarowych, jakimi badacz dysponuje, np. termometry, ocet, metr krawiecki, wata apteczna itp.

Praca nie powinna przekraczać 4 stron maszynopisu formatu A4 + rysunki i zdjęcia. Powinna zawierać:

 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora/ów, wiek, adres szkoły i nazwisko nauczyciela – opiekuna (jednego)
 • opis badanego obiektu, obszaru, stanowiska pod względem położenia, krajobrazu, pochodzenia itp.
 • opis doświadczenia – sposób wykonania
 • wykaz sprzętu i użytych substancji
 • schematyczne rysunki, dokumentacja zdjęciowa itp.
 • obserwacje i wnioski

Zgłoszenia do udziału w konkursie (szkoła, adres – z podaniem województwa, ilość zespołów) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@wp.pl do 13 maja 2011 roku. Termin nadsyłania prac w formie pisemnej (wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku) do 10 czerwca 2011 roku (liczy się data wpływu).

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe
 • gimnazja
 • szkoły ponadgimnazjalne

Prace będą oceniane przez jury złożone ze specjalistów w zakresie badań przyrodniczych, w tym nauczycieli-metodyków. Oceniane będą: pomysłowość ucznia, jego punkt widzenia rzeczywistości, zastosowanie własnego, prostego słownictwa, brak błędów merytorycznych.

W każdej kategorii wiekowej przewidziane są trzy rzeczowe nagrody główne i wyróżnienia. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane także nauczycielom – opiekunom laureatów i osób wyróżnionych. Nagrodą dla wszystkich laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami będzie 3-dniowy pobyt – wizyta studyjna w województwie śląskim (na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej) w terminie 27-29 czerwiec 2011 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na koniec czerwca – w trakcie wizyty studyjnej.

Informacje pochodzą ze strony www.ziemiaimy.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Gustawa Morcinka (w ZS nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza

ziemiaimy@wp.pl
www.ziemiaimy.org.pl