Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci38
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie39
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd19
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs "Drzewne limeryki"

organizator:

Abrys ZielonaLekcja.pl

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.05.2011

Ogólnopolski konkurs "Drzewne limeryki"

Organizatorami konkursu „Drzewne limeryki” są portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl oraz Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Konkurs adresowany jest do młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych.

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczestników tematyką dendrologiczną
 • kształtowanie wrażliwości na piękno otaczających drzew
 • zachęta do wypowiedzi artystycznych

Ocenie konkursowej podlega limeryk na temat drzewa lub drzew. Komisja będzie oceniać prace konkursowe pod względem wartości artystycznych, realizacji gatunku literackiego – limeryku oraz treścią utworu. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie pięć limeryków.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Zgłoszona może być praca wykonana wyłącznie na cele konkursu. Zgłoszenia w przypadku uczestników niepełnoletnich dokonuje rodzic. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć kartę zgłoszenia. Prace bez podpisanej karty zgłoszenia nie będą oceniane.

Przesyłanie prac konkursowych wraz ze skanem podpisanej karty zgłoszenia i oświadczenia dyrektora powinno nastąpić do 30 maja 2011 r. (liczy się data nadania) w wersji elektronicznej na adres: konkurs@zielonalekcja.pl lub w wersji papierowej na adres:

Abrys
ZielonaLekcja.pl
ul. Daleka 33
60-124 Poznań

Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez portal ZielonaLekcja.pl i Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Zostaną wyłonieni laureaci miejsc I, II i III oraz osoby wyróżnione. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 30 czerwca 2011 r. Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na stronie internetowej www.zielonalekcja.pl Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną e-mail.

Laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę – pakiet trzech wybranych książek.

Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Równocześnie dopuszcza się możliwość zwrotu w szczególnych przypadkach, na wniosek autora. Organizator zastrzega sobie prawo  do bezpłatnego korzystania z prac konkursowych a szczególnie ich publikowania na stronach internetowych Organizatorów i Patronów Konkursu.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych przez Abrys Sp. z o.o. i Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew w celach związanych z konkursem.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Emilia Seweryn, redakcja@zielonalekcja.pl, tel.: (61) 655 81 34.

Informacje pochodzą ze strony www.zielonalekcja.pl

Kontakt

Abrys ZielonaLekcja.pl
ul. Daleka 33
60-124 Poznań
tel.: (61) 655 81 34
redakcja@zielonalekcja.pl
www.zielonalekcja.pl