Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Konkurs dla nauczycieli na biografie uczniów

organizator:

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2017

Ogólnopolski Konkurs dla nauczycieli na biografie uczniów

W trosce o wychowanie dzieci i młodzieży inspirowane wzorcami osobowymi, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL, pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Wiatra – przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ogłosiła po raz drugi Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania. Konkurs adresowany jest do nauczycieli.

Organizatorzy chcą kontynuować podjęte zadanie zmierzające do opracowania serii publikacji książkowych pt. „Młodzież jakiej nie znacie – Wzory osobowe godne naśladowania”. W ten sposób pragną ukazać sylwetki tych uczniów, którzy swoją postawą, zaangażowaniem w działania dają przykład zagospodarowywania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra.
Struktura opracowania będzie obejmować biografie uczniów zaangażowanych:
• poznawczo – biorących udział w olimpiadach przedmiotowych, z pasją rozwijających swe zainteresowania i uzdolnienia, pasjonatów nauki;
• społecznie – z pasją podejmujących działania w organizacjach szkolnych, podejmujących służbę na rzecz osób będących w potrzebie;
• w twórcze budowanie wartości kultury – podejmujących działalność artystyczną (muzyczną, teatralną itp.), tworzących własne dzieła sztuki;
• religijnie – podejmujących działania w młodzieżowych ruchach i organizacjach religijnych oraz na rzecz parafii;
• zaangażowanych w uprawianie sportu – czynnie uprawiających sport i osiągających wysokie wyniki.

W biografii należy uwzględnić:
• wiek ucznia;
• proces budowania wzoru osobowego i jego społeczny kontekst – w jaki sposób ”rysuje” się jego sylwetka;
• postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania różnych napotykanych problemów;
• konkretne urzeczywistniane dobro;
• miejsce i rolę, jaką odgrywa w klasie i szkole;
• stosunek do problemów globalnych.

Autorami prac mogą być: dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy klas; opiekunowie organizacji szkolnych; nauczyciele przedmiotów.
Praca powinna zawierać nie mniej niż 10 stron wydruku komputerowego czcionką Times New Roman (rozmiar „12”, interlinia 1,5, ewentualne przypisy w stopce dolnej). Wydrukowaną pracę wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację oraz podpisaną płytą z nagraniem opracowania należy nadesłać do dnia 30 kwietnia 2017 r. na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.
Informacje pochodzą ze strony: www.kul.pl

Kontakt

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin
tel. 501968087
kryschal@kul.lublin.pl
www.kul.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin