Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Festiwal projektowania graficznego Ideografia

organizator:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.09.2018
wartość nagrody: 5000 zł

Festiwal projektowania graficznego Ideografia

W roku 2017 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu działając we współpracy z Fundacją Rarytas zainicjował w nową, cykliczną imprezę artystyczną — Ogólnopolski Festiwal Projektowania Graficznego „Ideografia”. Celem imprezy była prezentacja najnowszych dokonań polskich grafików projektantów.

W roku 2018 zostanie zorganizowana jego druga odsłona w rozszerzonej formule. Głównym punktem festiwalowego programu, podobnie jak przy pierwszej edycji jest konkurs adresowany zarówno do twórców plakatów, jak również innych form graficznych. Przewidziane zostały w nim dwie kategorie główne – plakat oraz ideograf (tzw. plakat autorski w edycji własnej).

Konkurs w kategorii Ideograf (plakat autorski) ma dwa tematy. Pierwszy temat odpowiada hasłu „100 lat wolności”, które odnosi się do uroczystego jubileuszu jakim jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Drugiem tematem jest „Setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Obie wymienione podkategorie odwołują się do obchodów szczególnie ważnych rocznic w historii polskiego państwa i narodu. Tym samym Konkurs wychodzi na przeciw pytaniu o znaczenie rocznicowych wydarzeń z perspektywy współczesności. Intencjonalnie łączy przeszłość z teraźniejszością i nie zamyka się jedynie na wypływające ze wspólnych wartości wizje przyszłości. Tematyka prac zgłaszanych w obu tematach zaproponowanych w kategorii Ideograf dotyczyć powinna wielowymiarowych i wielowątkowych rozważań nad znaczeniem jubileuszu dla naszej tożsamości — zarówno polskiej, jak i wielkopolskiej. Tak zarysowana koncepcja konkursu uzasadnia wybór medium plakatu jako tego, który służy nie tylko do przekazywania informacji w sposób zwięzły, ale celnie definiujący istotę obrazowanych zagadnień.

Kwalifikacji plakatów do udziału w wystawie konkursowej dokona Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody: Nagrodą Główną oraz wyróżnienia.
Kategorie:
A — Plakat kulturalny (plakaty wydane drukiem dla określonego zleceniodawcy powstałe w latach 2017–2018). Każdy autor może przedstawić 3 plakaty w kategorii A w formacie B1 (100×70).
B — Ideograf (tzw. plakaty — edycja własna) Uczestnicy przedstawiają prace na określony przez organizatorów temat w dwóch podkategoriach:
B1 — „Sto lat wolności”
B2 — „Stulecie Powstania Wielkopolskiego”
Każdy autor może przedstawić jedną pracę w każdym z obu tematów (ideograf) w formacie B1 (100 x 70)

Wyboru i oceny prac do wystawy konkursowej dokona Jury powołane przez Organizatorów w składzie:

 • Mirosław Adamczyk, grafik projektant, profesor UAP w Poznaniu
 • Tomasz Bogusławski, grafik projektant, profesor ASP w Gdańsku
 • Lex Drewinski, grafik projektant, profesor dr Lex Drewinski Fachhochschule w Poczdamie
 • Andrzej Klimowski, grafik projektant, prof. emeritus Royal College of Art w Londynie
 • Zdzisław Schubert, krytyk sztuki, kurator senior Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • Sekretarz Jury: Mateusz Bieczyński
 • Współpraca: Piotr Grzywacz

Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda główna (5 000 PLN)
 • Wyróżnienie w kategorii A (2 500 PLN)
 • Nagroda w kategorii B1 (2 500 PLN)
 • Nagroda w kategorii B2 (2 500 PLN)

Poza nagrodami regulaminowymi przewiduje się przyznanie nagród fundowanych.

Przebieg oceny nadsyłanych prac:
Etap pierwszy
Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: opencall@uap.edu.pl
Kategoria A i B — wymiary A4, rozdzielczość 300 dpi, tryb kolorystyczny CMYK, format jpg.
Każda nadsyłana praca powinna zawierać następujący opis:
Kategoria A
— Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
— Data realizacji
— Technika druku
— Wydawca / Zleceniodawca
— Drukarnia*
Kategoria B
— Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
— Data realizacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.09.2018
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi do 10.09.2018

Etap drugi
Laureaci zakwalifikowani do wystawy konkursowej zostaną powiadomieni drogą mailową.
Laureaci będący autorami prac oryginalnych w edycji lub wydań limitowanych są zwolnieni z opłaty i dosyłają prace na adres:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Mateusz Bieczyński
Al. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań
Istnieje możliwość przesłania organizatorom pliku produkcyjnego w technologii cyfrowej. Koszt wydruku pojedynczego zakwalifikowanego plakatu wynosi 50 zł.
Termin nadsyłania plików produkcyjnych oraz potwierdzeń przelewu środków na druk wybranych prac — 20.09.2017

Postanowienia dodatkowe
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej oraz innego podziału środków przeznaczonych na nagrody – zgodnie z ustaleniami Jury konkursowego. Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace. Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z festiwalem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących. Laureaci nadsyłający swoje prace w kategorii B wyrażają zgodę na wykonanie dodatkowej reprodukcji ich plakatów i przekazanie pojedynczych egzemplarzy do zbiorów plakatu Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą brane pod uwagę. Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac.
Uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do konkursu, otrzymają jeden egzemplarz katalogu nieodpłatnie.
Prace nadesłane i wydrukowane na wystawę pokonkursową nie będą zwracane — zostaną włączone do kolekcji Organizatorów.

Komitet Organizacyjny:

 • Mateusz Bieczyński – Przewodniczący / Sekretarz Jury
 • Zdzisław Schubert
 • Mirosław Adamczyk
 • Maciej Kurak
 • Piotr Grzywacz
 • Szymon Dolata
 • Aniela Perszko

Informacje pochodzą ze strony: uap.edu.pl

Kontakt

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

opencall@uap.edu.pl
uap.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

karta zgłoszenia