Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Odyseja 2050 – wyprawa po dobry klimat" – konkurs

organizator:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.01.2011

"Odyseja 2050 – wyprawa po dobry klimat" – konkurs

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie i uczennice gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, które obrazują sposoby dbania o klimat na Ziemi oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu. Technika wykonania projektu pracy jest dowolna. Warunkiem jej udziału w konkursie jest możliwość przesłania jej w formie elektronicznej na adres organizatorów konkursu.

Przykłady działań, które mogą zostać zobrazowane przez uczestników konkursu są szczegółowo opisane na stronie brytyjskiej kampanii informacyjnej Act on CO2 (www.actonco2.direct.gov.uk), a spodziewane konsekwencje braku działań mających na celu zapobieganie niebezpiecznym skutkom zmian klimatu obrazuje Interaktywna Mapa 4 Degrees Map (www.fco.gov.uk/4degrees).

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.  Prace konkursowe sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszające ogólnie przyjęte wartości nie będą brały udziału w konkursie. O tym, czy nadesłana praca plastyczna narusza powyższe zasady, decydować będą Organizatorzy.

Konkurs polega na stworzeniu i przesłaniu do Organizatorów konkursu pracy plastycznej, zapisanej w formie grafiki cyfrowej, która będzie obrazowała różne sposoby dbania o klimat Ziemi. Technika wykonania pracy jest dowolna: animacje komputerowe, komiksy, plakaty, kolaże, grafiki. Stworzone w programie graficznym lub zeskanowane prace powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi. Akceptowane rozszerzenia plików to m.in. .jpg, .pdf oraz każdy inny odczytywalny za pomocą programów z pakietu graficznego Adobe Creative Suite lub programie CorelDRAW.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie do 10 stycznia 2011 r. pracy plastycznej w formie elektronicznej oraz (w przypadku osób poniżej 18 roku życia) zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie, przesłanej faksem do biura fundacji pod numer (22) 622 32 39, wew. 102 lub jako załącznik do wiadomości mailowej na adres: energia@ceo.org.pl lub z.naruszewicz@ceo.org.pl.

Terminarz konkursu:

 • nadsyłanie prac – termin I: do 31 października 2010r. (decyduje data dostarczenia pracy organizatorom konkursu). Ogłoszenie wyników, które prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Meksyku oraz włączone do filmu „Odyseja 2050” – 15 listopada 2010r.
 • Nadsyłanie prac – termin II od 31.10.2010r. do 10 stycznia 2011. Prace te zostaną ocenione przez komisję, a wyróżnione  zostaną włączone do filmu „Odyseja 2050”.

Nagrodą w konkursie jest:

– dla prac nadesłanych do 31.10.2010r.

 • prezentacja na wystawie w Meksyku
 • włączenie do filmu animowanego „Odyseja 2050”
 • torby ekologiczne oraz publikacje o tematyce ekologicznej
 • dyplom od Ambasadora Wielkiej Brytanii

– dla prac nadesłanych do 10.01.2011r.

 • włączenie do filmu animowanego „Odyseja 2050”
 • torby ekologiczne oraz publikacje o tematyce ekologicznej

Prace konkursowe będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatorów. Skład Jury zostanie ogłoszony dnia 20 października 2010r.  na stronie internetowej konkursu pod adresem www.edukacjaekologiczna.org. Wyróżnione prace będą eksponowane w galerii internetowej dostępnej na stronie internetowej organizatora pod ww. adresem.

Informacje pochodzą ze strony www.ceo.org.pl

Kontakt

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel.: (22) 875 85 40
ceo@ceo.org.pl
www.ceo.org.pl